Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při odhalení sochy lva před severním vstupem do Pražského hradu

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2009

Vážení hosté,

scházíme se na tomto, poněkud neobvyklém místě ve slavnostní den, ve kterém si každoročně připomínáme vznik naší samostatné republiky. Letos je tento svátek obohacen o tuto událost, o odhalení sochy heraldického lva, symbolu české státnosti.

Sochu, kterou za chvilku uvidíte, vytvořil v šedesátých letech významný český sochař Vincenc Makovský a byla umístěna na druhém hradním nádvoří. Při dopravní nehodě v červnu roku 1986 došlo k jejímu zřícení a vážnému poškození, ale náročný restaurátorský zákrok ji naštěstí zachránil. Nebylo však možné vrátit ji na její původní místo. Tato možnost definitivně zanikla v 90. letech, kdy druhé hradní nádvoří změnilo svou podobu vybudováním nových dominantních vstupů do Hradu. Pro Makovského sochu jsme proto hledali nové místo a našli jsme je zde, před severním vstupem do Pražského hradu.

Hlavní ideou tohoto sice vcelku malého, ale realizačně i finančně poměrně náročného projektu bylo tento vstup do Hradu zvýraznit a zdůraznit. Je to součástí naší celkové koncepce péče o Pražský hrad, kterou lze shrnout takto: restaurovat, renovovat a udržovat Pražský hrad tak, aby nedocházelo ke ztrátě jeho historické podoby a aby byl prezentován v co nejdůstojnější podobě. 

Tento projekt není na severní straně Hradu osamocený. V bezprostřední blízkosti tohoto místa byla opravena lávka navržená ve 30. letech 20. století Josipem Plečnikem a byly obnoveny na ni navazující arkády pod terasou zahrady Na Baště. Nedaleko odtud se renovovala Jízdárna, a spolu s ní terasa u Jízdárny, energocentrum a garážový  dvůr. Byla restaurována architektura Královského letohrádku, byla zřízena cesta na Masarykovu vyhlídku, s Novým světem byl propojen Jelení příkop. Kompletní opravou právě nyní prochází Míčovna. Nejsou to zásahy revoluční ani nepokorné, ale nejsou to zásahy zanedbatelné.

Ideou tohoto projektu bylo i posílit symboliku Pražského hradu jako místa české státnosti. Lev byl heraldickým symbolem Českého království již od vrcholného středověku. Lva s královskou korunou najdeme na exteriéru Svatovítské katedrály, ve Svatováclavské kapli, ve Vladislavském sále a na řadě dalších míst Pražského hradu. Reinstalace sochy lva od Vincence Makovského do této staleté tradice zapadá. Makovského lev se tak vrací ke svým služebně starším a zasloužilým kolegům.

Václav klaus, Pražský hrad, 28. října 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu