Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Vystoupení prezidenta…


Vystoupení prezidenta republiky Václava Klause na vojenské přísaze dne 8. května 2007

Projevy a vystoupení, 8. 5. 2007

Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci,

přísaha nových profesionálních vojáků Armády České republiky se stala pevnou součástí oslav Dne vítězství, tohoto našeho významného státního svátku. Dovolte mi, abych vojákům – jako jejich vrchní velitel – k přísaze poblahopřál.

Vojáci,

složení vojenské přísahy, akt navazující na nejlepší tradice československých i českých ozbrojených sil, není pouze formalitou. Je i morálním závazkem k plnění povinností vojáka při obraně státu.

Je také aktem symbolickým a proto není náhodou, že ho skládáte zde, na nádvoří Pražského hradu, v prostoru jednoho z nejvýznamnějších symbolů české státnosti. Není náhodou ani to, že se přísaha odehrává v den, kdy si připomínáme 62. výročí ukončení 2. světové války. V této chvíli nelze nevzpomenout tisíců českých vlastenců, kteří odmítli mnichovskou kapitulaci a kteří věrni vojenské přísaze odešli za hranice, aby za svobodu své vlasti bojovali na bojištích Evropy, Středního Východu a severní Afriky a v závěru války při osvobozování našeho území. Současně si připomínáme i hrdinství těch, kteří zůstali zde a zapojili se do domácího odboje. Zásluhou všech těchto Vašich předchůdců je to, že se Československo zařadilo mezi vítěze druhé světové války. Ať je Vám způsob, jímž tito hrdinové dostáli své vojenské přísaze, vzorem.

Vojáci,

vojenskou přísahou, kterou jste právě složili, jste se stali příslušníky Armády České republiky. Ta v relativně krátkém období prošla zcela mimořádnou proměnou v plně profesionální sbor. Své kvality již prokázala jak v mnohých zahraničních misích, tak i při odstraňování následků živelních katastrof na našem území. Dnešní přísahou jste se zavázali, že se budete pokoušet přispívat k takovému rozvíjení výkonnosti a akceschopnosti naší armády, aby byla plně srovnatelná s armádami vyspělých zemí Severoatlantické aliance. Tento Váš závazek je o to cennější, že jej na sebe přebíráte dobrovolně.

Dovolte mi, abych Vám – jako Váš vrchní velitel – při plnění nelehkých úkolů, které Vás čekají, popřál mnoho profesionálních i osobních úspěchů a abych za podporu Vaší služby poděkoval i všem Vašim blízkým.

Václav Klaus, Pražský hrad, III. nádvoří, 8. května 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu