Klaus.cz


Václav Klaus pro CNN Prima News: První rok trvání ukrajinské války

Články a eseje, 24. 2. 2023

Dnes je první výročí okamžiku, o kterém jsme si snad všichni mysleli, že už nikdy nenastane: okamžiku, kdy v Evropě – byť velmi východní – vypukne velká válka, které se zúčastní statisícové armády, jejichž střet způsobí smrt mnoha desítkám tisíc (ne-li o nulu více) lidí. Událost tohoto typu vždy vyvolává obrovské množství výroků – racionálních i neracionálních, uvážených i neuvážených, chytrých i hloupých, férových i neférových. Rezolutních odsudků, i výroků strukturovaných, a tedy koncepčněji se dívajících.

celý článek »

Das erste Jahr des Ukraine-Krieges

Deutsche Seiten, 24. 2. 2023

Heute ist der erste Jahrestag des Ereignisses, von dem wir alle dachten, dass es nie wieder kommen würde: des Ereignisses, in dem ein großer Krieg in Europa - wenn auch in einem sehr östlichen Teil davon - ausbricht, an dem Armeen mit Hunderttausenden von Menschen beteiligt sind, deren Kampf den Tod von Zehntausenden (wenn nicht sogar Null mehr) Männern, Frauen und Kindern verursacht hat. Ein Ereignis dieser Art provoziert immer eine große Menge von Aussagen - rationale und irrationale, gut durchdachte und schlecht durchdachte, kluge und dumme, gerechte und ungerechte. Sowohl entschiedene Verurteilungen als auch Aussagen, die strukturiert und daher mehr konzeptionell sind.

celý článek »

Václav Klaus pro MF Dnes: První rok války na Ukrajině - lze k tomu dodat něco nového?

Články a eseje, 24. 2. 2023

Už během prvního roku války bylo řečeno téměř všechno, co řečeno být mělo. Co chybí, je taková seriózní analýza situace, která by nebyla zcela znehodnocena diktátem politické korektnosti. Jednostranné, ideologicky motivované předsudky, strach před možnými důsledky nekorektních odpovědí, špatné svědomí, které v naší zemi existuje zejména ve vztahu k roku 1968, blokují hledání pravdy.

celý článek »

Poznámky k diskusi o jaderné energetice na Národohospodářské fakultě VŠE

Projevy a vystoupení, 23. 2. 2023

Děkuji za pozvání, pro mne za pozvání poněkud překvapivé. O jaderné energetice jsem veřejně nemluvil už nekonečně dlouhou dobu, na druhé straně – ze všeho, co o tom vím – je zřejmé, že je tato diskuse stále stejná. Zdá se, že jsem nic podstatného nemohl zmeškat. Jsou pokusy o racionální ekonomickou analýzu, ale jsou i apriorní, často zcela iracionální odsudky jaderné energetiky jako celku. Všemu dala před více než desetiletím korunu německá Energiewende, vyvolaná primárně japonským zemětřesením. Toto zemětřesení dopadlo na úrodnou německou půdu. Ta na něco takového čekala. Tento spor nelze vyřešit odbornou diskusí, v něm musí nastat přetlačení jedné strany či druhé.

celý článek »

Páteční glosa IVK: První Pavlova cesta mimo Prahu, velký krok k likvidaci automobilismu a boj o zvýšení důchodů

Komentáře IVK, 16. 2. 2023

Náš zvolený, ale ještě neinaugurovaný prezident, v američtině president elect, předvádí mimořádnou nedočkavost. Exemplárním příkladem toho je jeho cesta do Karlovarského kraje. Je však dobře, že se setkal s tím, že ne všichni lidé vidí svět jako pražská bublina. Nevěděl to předtím? (Dnes se budeme míjet v Mnichově u příležitosti velké Security Conference, ale on bude asi v jiných sálech než já.) Evropský parlament schválil nulové emise z aut (v roce 2035) a zároveň od roku 2025 připravuje zavedení nové emisní normy tzv. Euro 7/VII, která bude znamenat strašlivé zkomplikování automobilismu a výroby aut. Odváží se Česká republika protestovat? Odborníci mají tisíce námitek, ale vláda to neslyší.

celý článek »

Expecting the Unexpected: Is it More than a Bonmot?

Projevy a vystoupení, 16. 2. 2023

I take it as an honour to be invited to attend the dinner and to participate in this debate, organized by my good old friend Shafik. I dare say Shafik, even though I should say Mr. Shafik Gabr. We all know him by his first name. His unending engagement in gatherings like this one and bringing people from different nations, cultures and continents together is amazing. I always have the feeling that we don’t express our gratitude to him sufficiently. To be frank, I have a problem with the title of tonight’s debate. It is, generally speaking, our duty to think even about unexpected events and developments. But I take the title also as an implicit statement about the reality, about our contemporary world. And here starts my problem. I wouldn’t call it the unexpected.

celý článek »

Václav Klaus: Az infláció visszatérése - A könnyelmű eladósodás síkos útja

Knihy, 15. 2. 2023

Předmluva k maďarskému vydání knihy Návrat inflace

Velmi si vážím možnosti oslovit touto knížkou maďarské čtenáře. Je to po knize „Stěhování národů“, kterou pod názvem "Népvándorlás" vydalo v únoru 2018 nakladatelství Századvég Kiadó v Budapešti, a knize „30 let cesty ke svobodě. Ale i zpět", kterou vydalo nakladatelství KKETTK pod názvem "A szabadság hullámvasútján" v roce 2020, moje třetí kniha v maďarštině.

celý článek »

Úterní glosa IVK: Nečte nakonec ten Stanjura Špidlovy sebrané spisy? (Ivo Strejček)

Jinýma očima, 14. 2. 2023

Progresivisticky „vychovávat“ občany chce už také „konzervativec“ Stanjura, když – v zoufalství špidlovského „zdroje jsou“ – přemýšlí o vyšším zdanění „neposlušných a nedisciplinovaných“. Uvažuje o změně sazby zdravotního pojištění, která by se odvíjela od „odpovědnosti“, s jakou se chováme k našemu zdraví. „Za nedostatečné chování k vlastnímu zdraví by se považovalo například neabsolvování vybraných preventivních prohlídek,“ tvrdí mluvčí ministra financí. Příliš solíte? Jíte příliš tučná jídla? Jezdíte na lyžích bez ochranné přilby? Nechodíte se „socializovat“ do čekáren svých lékařů, když vás náhodou někde píchne? Pak se chováte neodpovědně – a podle Stanjury budete povinni platit víc. Způsob, jakým ministr financí Fialovy vlády přistupuje k hledání „nových zdrojů“, je tak strašidelně špidlovský, že podléhám podezření, že snad ten Stanjura po večerech čte Špidlovy sebrané socanské spisy. 

celý článek »

Václav Klaus v 30. díle pořadu XTV: Pane prezidente!

Rozhovory, 12. 2. 2023

Václav Klaus byl hostem 30. dílu speciálního pořadu Pane prezidente! internetové televize XTV s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým.

celý článek »

Páteční glosa IVK: Každý den je něco nového, většinou nikoli dobrého

Komentáře IVK, 10. 2. 2023

Český statistický úřad nám dnes ráno sdělil, že po lednovém inflačním skoku o 6 % vzrostla celoroční inflace na velmi nepříjemných 17,5 %. Nebylo to žádné překvapení. Někteří víme, že inflace trvá a trvat bude. Včera nám ČSÚ přinesl jinou, nikoli negativní zprávu, že se úmrtnost vrátila na předcovidovou úroveň a že se tzv. „naděje na dožití“ zvýšila, dokonce na úroveň – muži 76,1 roků, ženy 82,0 roků – jako v roce 2018.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu