Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Život v radikálně se měnící společnosti

Projevy a vystoupení, 24. 8. 2011

Na programu uvedené téma dnešního večera, a tím i tohoto mého vystoupení, „Život v transformaci“, mi navrhl dr. Busek už někdy na jaře. Moc jsem o tom tehdy nepřemýšlel a proto ani nijak neprotestoval. Nejsem si však jist, zda je tento název správný. Asi by bylo lepší nazvat moje vystoupení slovy „Život v radikálně se měnící společnosti“. Vnější okolnosti v některých obdobích můj život omezovaly, komplikovaly či brzdily, v jiných ho dělaly snazším, bohatším a produktivnějším, ale vždy to byl můj život.

celý článek »

Projev prezidenta na zádušní mši za Josefa Suka

Projevy a vystoupení, 15. 7. 2011

Vážená paní Marie, vážený pane kardinále, vážení smuteční hosté,

dovolte mi, abych při tomto posledním rozloučení s Josefem Sukem řekl několik slov jako někdo, kdo si Josefa Suka nesmírně vážil, jako někdo, kdo obdivoval jeho umění, jako někdo, kdo byl poctěn tím, že ho znal a kdo se radoval z každé příležitosti, kdy se s ním mohl setkat. Je nás mnoho, kteří se obávají, že s Josefem Sukem odchází významná a úspěšná epocha našich kulturních dějin.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři v Ázerbajdžánu

Projevy a vystoupení, 17. 5. 2011

Vážený pane prezidente, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti ještě jednou poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Velmi bych si přál, aby tato, historicky první státní návštěva českého prezidenta ve Vaší zemi byla chápána jako vyjádření našeho zájmu na všestranném rozvoji našich vzájemných vztahů a významu, který jim přikládáme.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na Terezínské tryzně

Projevy a vystoupení, 15. 5. 2011

Vážení přítomní, dovolte mi, abych Vás na tomto pietním místě – jako již několikrát – i letos pozdravil a abych spolu s Vámi připomněl utrpení, kterému byli zde v Terezíně vystaveni v době nacistické okupace naši židovští spoluobčané. Tímto strašným táborem jich prošlo více než 150 000. 35 000 z nich nalezlo smrt přímo zde a pro desetitisíce dalších se Terezín stal přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů, odkud se mnozí z nich nevrátili.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na Žofínském setkání ODS

Projevy a vystoupení, 21. 4. 2011

Vážený pane předsedo, vážení členové ODS, vážení přátelé,

rád bych Vám poděkoval za pozvání na dnešní slavnostní setkání a za možnost pronést zde několik slov. To není jen formální zdvořilostí. Vím, že jste hosty na dnešní setkání pozorně vybírali a že i sám jejich výběr představuje jistou interpretaci Vaší narozeninové oslavy. Dovolte mi trochu zavzpomínat.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy maďarského prezidenta

Projevy a vystoupení, 21. 4. 2011

Vážený pane prezidente, vážená paní Schmittová, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti ještě jednou co nejsrdečněji pozdravil. Vaši první státní návštěvu v České republice považuji za potvrzení tradičních přátelských a partnerských vztahů mezi našimi zeměmi, které sice již 18 let nejsou přímými sousedy, ale kteří se za sousedy stále považují. Spojuje nás tisíciletá historie velmi úzkých vzájemných vztahů, spojují nás staletí prožitá v jednom soustátí i 40 let života v komunistických režimech, ale spojuje nás především současnost – společné členství v Evropské unii a NATO, kam jsme v uplynulém desetiletí ve stejné chvíli vstoupili.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy italského prezidenta

Projevy a vystoupení, 13. 4. 2011

Vážený pane prezidente, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás dnes večer – při této slavnostní příležitosti – již podruhé přivítal na Pražském hradě. Vaši návštěvu, vážený pane prezidente, považuji a považujeme všichni za symbolické potvrzení tradičních hlubokých a všestranných vztahů mezi našimi zeměmi a za příležitost k výměně názorů na závažné otázky světového i evropského vývoje i na téma naší bilaterální spolupráce.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při udělení čestného doktorátu na VUT v Brně

Projevy a vystoupení, 12. 4. 2011

Za dnešní slavnostní den a za udělení čestného doktorátu Vám chci s plnou vážností a pokorou poděkovat. Toto ocenění – a právě od Vás – neberu na lehkou váhu. Čestných doktorátů jsem na různých místech světa dostal už více než čtyři desítky, a vím, že je snadnější získat toto ocenění v Guatemale, Peru či Indii než doma. Doma člověk nebývá prorokem a u nás to platí dvojnásob.
(Foto: Tomáš Hájek, Lidové noviny)

celý článek »

Projev prezidenta republiky při obědě na státní návštěvě Chilské republiky

Projevy a vystoupení, 4. 4. 2011

Vážený pane prezidente, vážená paní Piněrová, vážené dámy a pánové,

je mi velkou ctí, že mohu využít této slavnostní příležitosti k poděkování za pozvání ke státní návštěvě Vaší krásné země. Není to má první příležitost navštívit a alespoň trochu poznat Vaši zemi. Již před 17 lety jsem byl u Vás na oficiální návštěvě jako tehdejší předseda vlády České republiky. Za oněch 17 let obě země – Chile i Česká republika – prošly úspěšným vývojem a jsem rád, že touto návštěvou můžeme zahájit novou kapitolu našich vzájemných vztahů.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při obědě na státní návštěvě Argentinské republiky

Projevy a vystoupení, 31. 3. 2011

Vážená paní prezidentko, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Pro mne a mou manželku to není návštěva první. Již před 17 lety jsem Argentinskou republiku navštívil ve funkci předsedy vlády. Bylo to krátce po vzniku samostatné České republiky a věřím, že se tehdy podařilo tradičním česko-argentinským vztahům dát nový, tolik potřebný impuls.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu