Klaus.cz






Hlavní strana » Knihy


Václav Klaus: Free Society Fatally Endangered

Knihy, 2. 7. 2021

Foreword

The book “Free Society Fatally Endangered” you are just opening is a collection of texts and speeches delivered by Václav Klaus almost all over the world between 2015–2021. From Washington to Chinese Wuzhan, from St. Petersburg to Tel Aviv, from Moscow, Sochi, Istanbul, Paris, Vienna or Moroccan Dakhla.

Václav Klaus is, without doubt, the most influential political leader in the Czech Republic and a very respected one elsewhere in the world. His sharp, vibrant and well-built opinions stemming from his lifelong systematic studies as well as his remarkable rhetorical abilities to advocate his ideas make him a respectable discussion participant welcome at the most prestigious conferences all over the world.

celý článek »

Václav Klaus: Myšlenky

Knihy, 2. 7. 2021

Předmluva

Osmdesáté narozeniny jsou významnou příležitostí k ohlédnutí za životem a dílem jubilanta. V případě prezidenta Václava Klause to platí dvojnásob, přestože veřejný prostor je jeho hlasu stále plný a on sám se na žádný zasloužený odpočinek rozhodně nechystá.

Kniha Tomáše Břicháčka je v tomto ohledu nikoliv pouze narozeninovým dárkem oslavenci. Obsáhlý soubor myšlenek, výroků a citátů Václava Klause, jak je v průběhu více než třiceti let pronesl a vyslovil při různých příležitostech k nejrůznějším tématům, je ojedinělým dokumentem o člověku – historické osobnosti a jeho době. Díky Břicháčkově pečlivému studiu textů a projevů bývalého prezidenta získáváme na jednom místě zhuštěný pohled na názorový a myšlenkový svět člověka, který více než kdokoliv jiný utvářel nejnovější dějiny naší země.

celý článek »

Podtrženo – Výpisky z četby let 1970-2020

Knihy, 24. 6. 2021

Úvod: Objevná četba svých vlastních „dávných“ výpisků z literatury

Když jsem dopsal poslední, čtyřicátý čtvrtý text založený na mých – dlouhých pět desetiletí vznikajících – „výpiscích“ z knih a časopisů, pocítil jsem určitý smutek. Smutek z toho, že už je konec.

Jak jsem uvedl v jednom z těchto textů, „mrzí mne, že nemohu pokračovat. Byl to pro mne po dobu téměř celého roku 2020 radostný a inspirativní úkol. Díky tomu jsem si uvědomil nejen to, co všechno jsem už dávno věděl, slyšel a četl, ale i to, co jsem už dávno zapomněl. V každém případě to bylo velmi objevné čtení a psaní pro mne, snad i pro některé čtenáře. Řada lidí mi píše, že teprve teď chápou některé mé postoje a názory. Pochopil jsem, že je to jedna z možných forem psaní pamětí.“ Výstižněji to zformulovat neumím.

celý článek »

Narozeninové zamyšlení: Možná až moc ideové

Knihy, 23. 6. 2021

Dožít se osmdesáti let určitě není na zápis do Guinessovy knihy rekordů. Jedna nedávná – celé naší zemi známá – oslavenkyně téže životní mety mi hezky napsala, že je to vlastně jenom 4x20, a že to zní lépe. Já jsem s tím 1x80 spokojen. Něco už si člověk sebou a v sobě nese. A už je také trochu opotřebován. Je to sice nic proti věčnosti, je to nic proti délce většiny přírodních jevů, ale je to nezanedbatelná část moderní doby. Je to více než éra televize, o internetu ani nemluvě, je to více než existence nadzvukových letadel (a než létání do vesmíru), je to více než adorace fitness center a masového joggování.

celý článek »

Václav Klaus: Transformace v ČR – cesta ke svobodě a prosperitě

Knihy, 14. 6. 2021

Tento kurs se jmenuje „Transformační procesy v ČR“. Určitě může mít a má – jak na VŠE, tak na jiných vysokých školách – více variant. Kurs může být detailnější i jen koncepčnější, může být techničtější i političtější, nejen můžeale jistě i je. Může být přednášen pány profesory, kteří to zažili, i těmi, kteří o tom jenom četli. To, co budete muset, když jste se na tento kurs přihlásili, poslouchat, je moje – mnoha semestry výuky vyzkoušená, byť stále pozměňovaná – varianta.

celý článek »

Nová publikace IVK: Rozum proti kovidové panice

Knihy, 4. 3. 2021

Na konci únoru 2021 vydal Institut Václava Klause novou kniha s názvem Rozum proti kovidové panice. Jedná se o sborník textů předních osobností české medicíny, ale i společenskovědního světa. Skupinu autorů spojuje klidný, racionální a paniku nešířící přístup k tématu; nepřítomnost ambicí zneužít tohoto tématu k jakýmkoli svým vlastním politickým, akademickým či byznysovým výnosům a efektům; hledání rozumného přístupu politiky a zdravotnictví nejen k nemoci jako takové, ale i k odvrácené straně rozsáhlých plošných restrikcí a odmítání spikleneckých a konspiračních teorií vzniku epidemie.

celý článek »

Nová kniha Václava Klause: Karanténa 2.0

Knihy, 11. 12. 2020

Karanténa 2.0 navazuje na knihu Karanténa, kterou Václav Klaus a kolektiv Institutu Václava Klause napsali při prvním lockdownu na přelomu března a dubna 2020. „Chtěli jsme tehdy říci jasná, zklidňující, veřejnost nestrašící slova. Chtěli jsme přispět i k hledání racionální politiky vlády,“ píše Václav Klaus v úvodu k nové knize.

celý článek »

Publikace IVK č. 52: Sebedestrukce Západu

Knihy, 27. 8. 2020

Institut Václava Klause právě vydává svoji padesátou druhou publikaci, která má titul Sebedestrukce Západu.

Nápad připravit a vydat tento sborník vznikl zcela spontánně. Byli jsme sice plně vytíženi polemikou nad údajnou koronavirovou pandemií (o tom více v naší knížce Karanténa, IVK, publikace č. 49, 2020), polemizovali jsme s plány na obrovské zadlužení našich i budoucích generací, které vyplývaly z ambicí nemuset udělat žádné radikální ekonomické přizpůsobovací procesy a hlavně se vyhnout Schumpeterově „tvořivé destrukci“ (viz naše knížka Ekonomické aspekty koronakrize, IVK, publikace č. 51, 2020). Nebyli jsme také ochotni nechat na sebe bez protestu uvalit evropský Zelený úděl. Přesto nás fenomén bourání soch a fatálního přepisování historie nemohl nechat klidnými. Proto tato knížka.

Knihu sestavil Václav Klaus a kolektiv IVK. 

Úvodní slovo ke knize naleznete uvnitř článku.

celý článek »

Publikace IVK č. 51: Ekonomické aspekty koronakrize

Knihy, 26. 8. 2020

Institut Václava Klause právě vydává svoji padesátou první publikaci, která má titul Ekonomické aspekty koronakrize.

Knihu sestavil v období koronakrize Václav Klaus a kolektiv IVK. 

Úvodní slovo ke knize naleznete uvnitř článku.

celý článek »

Předmluva k publikaci IVK „KARANTÉNA“

Knihy, 21. 4. 2020

Institut Václava Klause pandemii nemoci Covid-19 bral od počátku nesmírně vážně. Nikdy ji nepodceňoval – nejen kvůli nemoci samotné, ale hlavně kvůli očekávatelným a za první dva měsíce (u nás v Evropě) již uskutečněným opatřením. Ta mají a mít budou velmi vážné důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, na životy nás všech.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu