Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Projev prezidenta republiky na konferenci ČNB ke 20. výročí vzniku české koruny

Ekonomické texty, 7. 2. 2013

Děkuji za pozvání na tuto dnešní velmi potřebnou a záslužnou akci, na konferenci, která naší centrální bance nepochybně sluší. Potřebnou proto, že se strašně rychle zapomíná a že díky různým zájmům a předsudkům vznikají mýty, které s tím, co se odehrálo v minulosti, příliš nesouvisí. Vážných, klidných a znalostmi podmíněných výměn názorů je u nás bohužel málo. A zdá se, že je jich stále méně. Těším se proto na tu dnešní. Nemohu nezdůraznit, že žádná jiná česká instituce podobnou seriózní diskusi širšího typu – o rozpadu československého státu – neudělala.

celý článek »

Kapitola o finanční krizi z připravované knihy prezidenta republiky My, Evropa a svět

Ekonomické texty, 31. 12. 2012

Krize, ke které došlo v závěru prvního desetiletí 21. století, a zejména její nečekaná prudkost a hloubka, se staly fenoménem, který znamenal vykolejení dosavadního chodu věcí a který má a bude mít dlouhodobé následky. Přitom se v této souvislosti jedná o dvě ne zcela identické věci - jednou jsou příčiny této krize a druhou použité metody, jak s touto krizí bojovat, které vedou k důsledkům, které jsou - jak to vypadá nyní - svými dopady zásadnější a zhoubnější než krize sama.

celý článek »

Podklad prezidenta k vystoupení o Evropě a evropské integraci na Univerzitě Hradec Králové

Ekonomické texty, 12. 12. 2012

Děkuji za pozvání – v tomto uspěchaném předvánočním čase – do Vašeho města a na Vaši univerzitu. Vážím si ho, už dlouho jsem zde nebyl. Témat pro promluvu na takovémto setkání je jistě více, je z čeho vybírat, ale já v této chvíli za nejdůležitější považuji to, co se právě teď děje v Evropě, resp. s Evropou. Proto se o tom pokusím říci pár úvodních slov. V listopadu loňského roku jsem na toto téma vydal knihu s názvem „Evropská integrace bez iluzí“ a dovolím si ji vzít jako východisko mé dnešní promluvy.

celý článek »

Milton Friedman - velikán, který změnil svět

Ekonomické texty, 31. 7. 2012

Přesně před sto lety, 31. července 1912, se narodil slavný americký ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman. Když mne nedávno oslovila redakce Lidových novin s žádostí o článek k tomuto výročí, uvedl jsem, že nic nového o Miltonu Friedmanovi už napsat neumím. Můj vztah k němu a jeho dílu vystihuje dosud novinově nepublikovaný projev, který jsem pronesl na semináři Centra pro ekonomiku a politiku v roce 2006, pár dnů po jeho úmrtí. Jeho odkaz je třeba připomínat neustále. (Původní text naleznete uvnitř článku).

celý článek »

Škrty nebo prorůstová opatření?

Ekonomické texty, 1. 6. 2012

Na nedávném pravidelném obědě s 27 velvyslanci zemí EU jsem byl jedním ze západoevropských velvyslanců dotázán, co si myslím o dnešním evropském dilematu, které vidí v protipólu Merkelová-Hollande a které – v jeho terminologii – znělo „austerity vs. pro-growth measures“. Slovo austerity – podle Velkého anglicko-českého slovníku znamená na straně jedné „úsporná opatření“, na straně druhé „strádání“. „Pro-growth measures“ znamená prorůstová opatření.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na Energy Gas Storage Summitu

Ekonomické texty, 25. 5. 2012

Energetika je tématem diskutovaným, v mnohém i módním. Je i tématem často zneužívaným – politiky, byznysem i nejrůznějšími zájmovými skupinami a organizacemi. Je odvětvím, v němž se více než kdekoli jinde mísí rovina odborná, politická, zahraničně-politická, ale i navýsost ideologická.

celý článek »

Je šance vrátit Evropu zpět ke svobodě?

Ekonomické texty, 25. 4. 2012

Robert Nef je bezpochyby jedním z posledních evropských klasických liberálů. V Evropě samozřejmě jsou lidé, kteří jsou sami o sobě přesvědčeni, že jsou důslednými antikomunisty nebo antisocialisty, a kteří trvají na tom, že jsou protržní a prodemokratičtí, ale my víme, že jsou velmi daleko od hlubokého přesvědčení o významu svobody a svobodné tržní ekonomiky.

celý článek »

Žofínské fórum 2012: V naší zemi i v Evropě musí nastat radikální změna

Ekonomické texty, 10. 4. 2012

Děkuji organizátorům za opětovné pozvání na Žofínské fórum. Nevím, kolikáté mé vystoupení zde na Žofíně to už za ta dlouhá léta je, ale vím, že jsem zde byl naposledy v březnu 2010, tedy před dvěma roky. Během této doby se toho u nás doma, ale i v Evropě a ve světě událo mnoho. Stejně tak ale platí, že se mnohé potřebné věci neudály a že mnohé zůstalo při starém. Chce se mi dodat, bohužel.

celý článek »

Politicko-ekonomické aspekty zavádění tržní ekonomiky

Ekonomické texty, 19. 1. 2012

Děkuji za příležitost být a promluvit na tomto zcela mimořádném setkání. Těší mne i to, že zde mohu potkat řadu svých dlouholetých kolegů a přátel. Je trochu zvláštní, že jsem se dodnes nezúčastnil žádné akce, která byla organizována tímto velmi známým a navíc geograficky blízkým vídeňským Mezinárodním institutem aplikované systémové analýzy, ale mám pro to určité vysvětlení.

celý článek »

Jak je to s „vědomostní“ ekonomikou?

Ekonomické texty, 18. 1. 2012

V uplynulých dvaceti letech – zejména v jejich první polovině – jsem býval v zahraničí většinou žádán o to, abych hovořil o problémech transformace, kterou tehdy na své cestě z komunismu k systému parlamentní demokracie a tržní ekonomiky musely podstoupit bývalé komunistické země, včetně České republiky.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu