Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty » Zdravice Václava Klause ke 40…


Zdravice Václava Klause ke 40. výročí založení Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské v Ostravě

Ekonomické texty, 27. 10. 2017

V Praze dne 18. října 2017

Vážená vědecká rado, vážení členové akademické obce,

dovolte, abych – jako Váš čestný doktor – pozdravil Vaše slavnostní shromáždění. Ostravská ekonomická fakulta si v českém ekonomickém školství získala během prvních čtyř dekád své existence významné postavení a patří mezi nejlepší ekonomické fakulty u nás. Vaši učitelé a absolventi jsou viditelní a aktivní ve vědeckých žurnálech, na domácích i zahraničních konferencích, dosáhli významných postavení v byznysu i ve veřejném životě.

Přeji Vaší fakultě, aby zažívala další úspěšná léta!

Přeji Vám nadané a pilné studenty, kteří se budou naplno věnovat studiu, nebudou se pokoušet paralelně studovat jinou školu nebo být zaměstnaní na plný úvazek. Přeji Vám studenty, kteří vědí, že být ve škole přítomen, být v každodenním kontaktu se svými vyučujícími, znamená neocenitelné zkušenosti, které se v žádném případě nedají nahradit samostudiem či studiem na dálku.

Přeji Vám vědecky i pedagogicky fundovaný učitelský sbor. Přeji Vám, abyste nepodlehli pokušení doby vychovávat úzce specializované a pro potřeby praxe „na míru šité“ absolventy bez širšího společenskovědního rozhledu, ale abyste poskytovali skutečné vzdělání univerzitního charakteru. Přeji Vám pedagogický sbor, který vede třebas i ostré akademické diskuse, ale drží jej svornost a loajalita k fakultě i celé škole. Přeji Vám pedagogy, kteří vedle svých vědeckých aktivit, které jsou nezbytným předpokladem kvalitní vzdělávací instituce, nezapomínají na to, že hlavním posláním vysoké školy je výuka studentů.

Přeji Vaší fakultě mnoho úspěchů a těším se, že bude brzy příležitost Vaši fakultu navštívit.

S pozdravem

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu