Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Dopis prezidenta republiky gen. Vlastimilu Pickovi k udělení Zlaté plakety

Dokumenty, 29. 6. 2012

Vážený pane generále, jsem rád, že Vám u příležitosti Vašeho odchodu z aktivní vojenské služby mohu udělit zlatou plaketu prezidenta republiky. Toto osobní ocenění dávám osobnostem, které nejen vynikly ve svém oboru, ale jejichž přínos je známý a uznávaný v celé naší společnosti a navíc oslovil a obohatil i mne osobně. Všechny tyto charakteristiky k Vám bezpochyby patří.

celý článek »

Poděkování prezidentovi Chorvatské republiky za projevenou soustrast

Dokumenty, 25. 6. 2012

Vážený pane prezidente,

       dovoluji si Vám jménem svým a jménem občanů České republiky poděkovat za kondolenci, již jste mi zaslal v souvislosti s tragickou autonehodou českého autobusu, ke které došlo 23. června v Chorvatsku. ...

(Celý text dopisu naleznete uvnitř článku)

celý článek »

Blahopřejný dopis prezidenta republiky Miloslavu kardinálu Vlkovi

Dokumenty, 17. 5. 2012

Vážený pane kardinále, chtěl bych Vám touto cestou popřát vše nejlepší k významnému životnímu jubileu, které v těchto dnech slavíte. Rád vzpomínám na naše setkání před dvěma lety na Pražském hradě při příležitosti Vašich 78. narozenin. Zmiňoval jste tehdy své plány do budoucna, na dobu, kdy budete mít více času věnovat se tomu, co Vás zajímá a od čehož Vás povinnosti v předchozích letech do jisté míry odváděly. ...

celý článek »

Dopis prezidenta republiky Juraji Jakubiskovi

Dokumenty, 16. 5. 2012

Vážený a milý pane režisére, dovolte, abych Vás za sebe i za svou manželku pozdravil a popřál Vám rychlou rekonvalescenci po náročné operaci. Jsem rád – alespoň podle zpráv, které mám – že se vše dobře zdařilo, že jste plný optimismu a odhodlání. To je, jak známo, polovina úspěchu.

celý článek »

Blahopřejný dopis prezidenta republiky Jeho Svatosti papeži Benediktovi XVI.

Dokumenty, 15. 5. 2012

Vaše Svatosti, dovolte, abych Vám touto cestou poblahopřál k životnímu jubileu a k dalším významným výročím, která si v tomto roce připomínáte. Předně Vám přeji pevné zdraví a dostatek síly pro pokračování ve Vašem mimořádně zodpovědném a důležitém úřadě. ...

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky k 450. výročí obnovení pražského arcibiskupství

Dokumenty, 13. 5. 2012

Dějiny pražského arcibiskupství jsou úzce spojeny s dějinami českého státu a českého národa. Tato provázanost je přirozená a vyplývá z dějinného kontextu. Postavení instituce arcibiskupství jako respektovaného představitele církevního života sehrálo důležitou úlohu při utváření naší kultury, naší vzdělanosti a při vzniku tradičních hodnot, které v našem prostředí patří i dnes k uznávaným a respektovaným.

celý článek »

Blahopřejný telegram prezidenta republiky Françoisi Hollandovi ke zvolení do funkce prezidenta Francouzské republiky

Dokumenty, 7. 5. 2012

Vážený pane prezidente, dovolte, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky srdečně poblahopřál k Vašemu zvolení prezidentem Francouzské republiky. Dnešní svět stojí před mnoha vážnými výzvami, v němž Francie a Vy osobně budete nepochybně hrát významnou roli. ...

celý článek »

Blahopřejný dopis prezidenta republiky Petru Jandovi

Dokumenty, 2. 5. 2012

Vážený a milý Petře, dovolte, abych Vám poblahopřál k Vašim krásným sedmdesátinám. Činím tak s radostí a současně trochu s úžasem, protože tento dospělý věk mně k Vám příliš nepasuje. Což myslím samozřejmě jako kompliment a uznání Vaši stálé vitality – nejen tvůrčí. ...

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu "Domy s nulovou spotřebou energie"

Dokumenty, 17. 4. 2012

Členské státy EU budou muset podle směrnice Evropské unie do roku 2018 zajistit, aby nové a nově významně rekonstruované budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s tzv. téměř nulovou spotřebou energie. Do roku 2020 mají tuto podmínku splňovat dokonce úplně všechny nové budovy, včetně soukromých. Centrum pro ekonomiku a politiku reaguje na tuto další z iracionálních aktivit Evropské unie novým sborníkem.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky Dominiku kardinálu Dukovi

Dokumenty, 11. 4. 2012

Vážený pane kardinále, v těchto dnech právě uplynuly dva roky od chvíle, kdy jste se ujal úřadu arcibiskupa pražského. Chtěl bych Vám za to, co jste za tyto první dva roky Vašeho fungování v tomto nesmírně významném úřadu vykonal, poděkovat jak za sebe osobně, tak ze své funkce prezidenta České republiky.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu