Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Rok čtvrtý - projevy, články,…


Rok čtvrtý - projevy, články, eseje

Knihy, 20. 3. 2007


Předmluva prezidenta republiky Václava Klause

I čtvrtý rok mého prezidentování byl plný událostí, plný politických jednání, plný cestování po naší zemi i  zahraničí (v roce 2006 jsem uskutečnil 29 „nesoukromých“ cest do ciziny!), plný mediálních vystoupení a projevů na mnoha místech světa. Jednotlivosti byly v průběhu celého roku zájemcům díky běžným médiím a konec konců i díky mé webové stránce (www.klaus.cz) k dispozici, ale celek se ztrácí a proto jsem rád, že mohu již po čtvrté předložit veřejnosti souhrnnou „zprávu“ o svém prezidentském roce, tentokráte s názvem „Rok čtvrtý“.

Věřím, že tato publikace mou práci a skrze ni nepřímo i rok 2006 z mnoha úhlů předvádí. Z hlediska vývoje naší země byly určitě největší událostí roku volby do Poslanecké sněmovny. Předvolební kampaň zásadně poznamenala jeho první polovinu a patový výsledek voleb jeho polovinu druhou. Této problematice je věnována druhá kapitola knihy s názvem „Dokumenty a vystoupení k vládní krizi“. Musím říci, že z toho, co se u nás dělo a děje, nijak potěšen nejsem a obávám se, že to nedává příliš dobré vyhlídky ani do nejbližší budoucnosti.

Z obsahového hlediska bych chtěl upozornit na několik textů, které považuji pro rok 2006 za klíčové. Nemohu samozřejmě nezmínit oba novoroční projevy (na živo pronášené, na což jsem stále tázán) a projev k 28. říjnu, jejichž příprava pro mě znamená měsíce trvající zátěž. Chtěl bych dále upozornit na esej „Co je to evropeismus“ (str. x-y), který je mým dosud snad nejsouhrnnějším pokusem o kritickou analýzu současných evropských procesů, na vystoupení k 15. výročí zahájení naší ekonomické transformace (str. x-y), na rozsáhlou polemiku o naší privatizaci (str. x-y), na své vystoupení u Ústavního soudu (str. x-y) a na úplnou verzi mého veta zákona o registrovaném partnerství (str. x-y). Pro mnoho čtenářů může být objevný i výběr mých dopisů, které v průběhu roku v žádné jiné formě publikovány nebývají.

Kniha vychází z osvědčené struktury předcházejících let s jednou jedinou novinkou. Během dvou delších loňských návštěv cizích kontinentů – Asie a Afriky – jsem pro jeden náš deník psal každodenní Zápisník z cest, které nikoli prezidentsky, ale velmi neoficiálně a leckdy snad až trochu nezdvořile zaznamenávaly mé zážitky a pocity z navštívených zemí. Psal jsem tyto zápisky proto, že mám dlouhodobě nedobrý pocit, že o těchto návštěvách u nás doma není dostatečně reportováno. Tomu je věnována kapitola pátá.

Za významnou prezidentskou aktivitu považuji kromě běžných jednodenních cest po republice velké domácí – jak my s trochou nadsázky říkáme – „státní návštěvy“. V roce 2006 jsem byl na třídenních návštěvách v kraji Moravskoslezském, Karlovarském, Jihočeském a Libereckém, nemluvě o návštěvách v jednotlivých městských částech Prahy.

Za nejdůležitější mezinárodní akci na našem území považuji setkání čtyř prezidentů zemí Visegradské čtyřky v Lánech, ale významné byly i návštěvy ruského prezidenta Putina, prezidentů polského, maďarského, slovenského, moldavského a chorvatského, ale i kambodžského krále. Z mezinárodních akcí v zahraničí, kterých jsem se zúčastnil, měly jistě největší význam summity Evropské unie v Bruselu a ve finském Lahti, summit Severoatlantické aliance v lotyšské Rize a setkání prezidentů zemí střední, východní a jižní Evropy v bulharské Varně.

S projevy a vystoupeními jsem se zúčastnil řady konferencí po celém světě – od New Yorku, Chicaga a Los Angeles na americkém kontinentě, po evropské Curych, Interlaken, Londýn, Villa d´Este, Siena, Alpbach, Aix en Provence, Frankfurt. Promluvil jsem na univerzitách ve Švýcarsku, Rakousku, Itálii, Turecku, USA, Velké Británii, Estonsku, Litvě, Francii, Vietnamu, Dánsku a Řecku. Na pěti z nich jsem dostal čestné doktoráty.

V roce čtvrtém jsem přijal dvě demise vlády a jednu jsem jmenoval. Jmenoval jsem dále 114 soudců, 159 profesorů vysokých škol, 15 rektorů, 10 generálů a 2 členy Bankovní rady ČNB. Podepsal jsem celkem 130 zákonů a 14 jsem jich vrátil k novému projednání. Z 1855 podaných žádostí o milost jsem jich udělil 38, což jsou zhruba 2 %. Odvolal jsem jednoho rektora vysoké školy a náčelníka generálního štábu, ale nepodařilo se mi odvolat předsedkyni Nejvyššího soudu. Jmenoval jsem desítky našich velvyslanců a přijímal jsem pověřovací listiny 28 velvyslanců zahraničních. Pronesl jsem celkem 66 projevů.

Kromě „Roku třetího“ jsem v loňském roce vydal knihu svých ekonomických textů „Ekonomie a ekonomika“ (nakladatelství Knižní klub, Praha), v Řecku byla vydána má kniha „Na cestě k demokracii“ (nakladatelství Kastaniotis v Athénách) a v Jižní Africe byl v angličtině i afrikánštině vydán výběr mých politických a ekonomických textů (nakladatelství Fragmente Uitgewers).

I v roce 2006 jsem pokračoval ve své aktivitě v Centru pro ekonomiku a politiku, které pořádalo semináře a konference a vydávalo měsíční Newsletter a různé sborníky a knihy. V loňském roce to byly zejména sborníky „Postdemokracie – hrozba nebo naděje“, „Registrace partnerství: pokrok nebo nezodpovědné riziko“ a „Soudcokracie“. Kulatým výročím velkých osobností byly věnovány sborníky o Ortegovi y Gassetovi, o Keynesovi, o Freudovi a o J.S. Millovi. Anglicky byl v CEPu vydán sborník s názvem „What is Europeism“.

Chtěl bych poděkovat nakladatelství Euromedia za pozornost, kterou opět věnovalo vydání této mé knihy. Chtěl bych poděkovat své manželce Livii za to, že se na mnohém z toho, co jsem za rok dělal, aktivně podílela. Chtěl bych poděkovat i svým nejbližším spolupracovníkům z Kanceláře prezidenta republiky v čele s kancléřem Jiřím Weiglem.

Název knihy: Rok čtvrtý  - projevy, články, eseje
Autor: Václav Klaus
Vydavatel: Euromedia Group k. s.
Rok vydání: 2007
Počet stran: 488 + 32 stran obrazových příloh

.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu