Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Co se děje na Pražském hradě


Co se děje na Pražském hradě

Jinýma očima, 7. 2. 2004

V poslední době se v tisku objevila řada spekulací a nepravdivých informací, které se týkají dění na Pražském hradě a záměrů prezidenta republiky, vedení prezidentské kanceláře a Správy Pražského hradu s touto naší nejvýznamnější historickou a kulturní památkou. Vrcholem byl zřejmě článek "Klausův tým chce přestavět Hrad" uveřejněný v MfD dne 26. 1. Redaktorkou listu byl pojat téměř jako karikatura jak jejího rozhovoru se mnou a ředitelem Správy Pražského hradu, tak našich úmyslů. Na tomto falešném základě se začíná rozvíjet i veřejná diskuse, takže musím na tyto manipulace a matení veřejnosti reagovat. Prezident Klaus a jeho tým nepřišli na Hrad se záměrem jej "přestavět" či si zde budovat pomník, ani bojovat se svými předchůdci. Chceme navázat na vývoj v minulém období a rozvíjet Hrad jako mimořádnou kulturní památku a symbol české státnosti, sídlo hlavy státu, prvořadou kulturní instituci a v ČR nejatraktivnější komplex z hlediska turistiky, který každoročně navštíví téměř pět milionů návštěvníků. K případným architektonickým zásahům do jedinečného komplexu staveb na Hradě chceme přistupovat s pokorou, citlivě a profesionálně. Nemáme ambici ohromit současníky či budoucí generace spornými "avantgardními" projekty. Chceme především pokročit v rekonstrukcích historických objektů na Hradě, zpřístupnit je návštěvníkům a maximálně je využít pro veřejnost. Nejde pouze o otevření dalších výstavních prostor či prohlídkových tras. Hrad dnes není schopen poskytnout milionům návštěvníků adekvátní služby na úrovni, která by jeho významu a atraktivitě odpovídala. Chceme například dosáhnout toho, aby se návštěvník měl kde občerstvit, což dnes nemá. Nechceme Hrad pouze pro cizince a bohaté. Chceme, aby návštěvníci měli na výběr, aby si i průměrná česká rodina mohla na Hradě zajít na oběd do restaurace dostupné cenové úrovně. Chceme, aby na nejfrekventovanějších turistických trasách zmizela různá skladiště či technické zázemí provozu Hradu a využitelné prostory sloužily veřejnosti. Proto musím odmítnout nepřijatelnou vulgarizaci, že chceme na Hradě otevírat hospody nebo jej zaprodat komerci. Chceme dobře hospodařit. Rozpočtové a příspěvkové organizace umějí obvykle dobře utrácet peníze, ale zájem o výši nákladů a úroveň řízení nebývá jejich prioritou. To chceme na Hradě změnit. Všechny naše akce musí být dobře zdůvodněné věcně i ekonomicky. Proto byl například vrácen k dopracování návrh plánu výstav na rok 2004. To je normální postup a odmítám představu, že nemáme právo vnitřně diskutovat o projektu v řádu desítek milionů korun. Projekt výstav musí mít zdůvodněnou věcnou logiku, proargumentovanou výši nákladů, i plánovaná ztráta některých akcí musí být zdůvodněna. Tyto náležitosti však návrh postrádal. Po dopracování bude posouzen, schválen a zveřejněn. V médiích se však z této banální interní záležitosti stala kauza a veřejnosti je sugerována nepravdivá informace, že výstavy na Hradě byly pro letošek zrušeny, a je to vydáváno za příklad jakéhosi nepochopitelného barbarství nového vedení. Nebyla a není to pravda. Rozvoj Pražského hradu považujeme za věc veřejnou. Nechceme nic skrývat. Nemáme vyvolené umělce, jimž bychom chtěli na Hradě zajistit monopol. Vítáme veřejnou diskusi, jsme připraveni spolupracovat s institucemi i jednotlivci, kteří mají co nabídnout. Proto bych si přál, aby tato diskuse byla vedena korektně, aby v ní neměla místo manipulace a dezinformace.

Jiří Weigl, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, Mladá fronta Dnes, 07.02.2004

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu