Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři v Irsku

Projevy a vystoupení, 12. 11. 2008

Vážená paní prezidentko, vážený pane McAleese, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že Vám mohu dnes večer – při této slavnostní příležitosti – poděkovat za pozvání k návštěvě Vaší krásné země  a za velmi srdečné přijetí, kterého se mně, mé manželce a mé delegaci u Vás dostává.

Irskou republiku navštěvuji ve funkci prezidenta České republiky poprvé, ale má první návštěva u Vás to není. Byl jsem zde oficiálně již  v roce 1996, ve funkci předsedy vlády. Přestože návštěvy státních představitelů jsou krátké, koncentrují se na politická a ekonomická témata a nedávají mnoho příležitostí k bližšímu poznání navštíveného státu, poznal jsem Irskou republiku sice jako zemi na našem kontinentě relativně vzdálenou, ale v mnoha ohledech České republice  i velmi blízkou. Zemi, jejíž obyvatelé zanechali lidstvu tak ohromující prehistorické památky, jako je Newgrange, který jsme měl příležitost před 12 lety navštívit, zemi, která se na prahu středověku stala unikátním centrem křesťanské kultury, zemi, která  dala světové kultuře takové osobnosti, jako Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, James Joyce a  Samuel Beckett.  

Irsko, stejně jako moje vlast, prožilo několik staletí pod nadvládou mocného souseda a bylo nuceno za svoji svobodu a nezávislost dlouho bojovat. Jsem přesvědčen, že tato podobná historická zkušenost nám umožňuje i dnes si dobře rozumět.

V současné době se naše vztahy významně rozšiřují. Obě naše země jsou členy Evropské unie a daří se nám využívat možností, které nám evropská integrace nabízí. Irská republika byla jednou z prvních zemí, které otevřely svůj pracovní trh pro občany nových členských zemí Evropské unie, mezi nimi i České republiky. Chtěl bych Vám za to poděkovat. Pro několik tisíc mých spoluobčanů se tak otevřel prostor  pro poznání Vaší země, pro získání nových pracovních zkušeností a jazykových znalostí. Jsem rád, že dynamický rozvoj zaznamenává i obchodní výměna a investice. 

Spojuje nás i zájem na nalezení správné cesty dalšího vývoje Evropské unie. Není překvapivé, že pro obyvatele zemí, jako je Irsko a Česká republika s jejich historickými zkušenostmi, není lhostejné, zda směřujeme k Unii demokratické, respektující zájmy, tradice a priority členských zemí, či zda se od demokratických ideálů, na nichž moderní státnost obou našich zemí spočívá, budeme vzdalovat. Proto respektujeme rozhodnutí, které učinili Vaši občané v referendu o Lisabonské smlouvě. Považujeme za nepřípustné jejich hlas ignorovat nebo se jej snažit změnit vnějším nátlakem. Považuji za strašlivou chybu integraci Evropy uměle urychlovat za zády občanů členských zemí či dokonce proti jejich vůli. Pro složité období, které před nás staví současná finanční krize to platí dvojnásob.

Od prvního ledna se Česká republika ujme předsednické role v Evropské unii. Bude to další příležitost k intenzívnímu dialogu mezi našimi zeměmi a věřím, že naše předsednictví bude stejně úspěšné, jako bylo irské předsednictví v roce 2004.

Vážená paní prezidentko, dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na přátelství mezi našimi zeměmi, na šťastnou budoucnost Vaší země, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, státní večeře, Áras an Uachtaráin (sídlo prezidenta), Dublin, Irsko, 10. listopadu 2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu