Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na recepci u příležitosti státního svátku Státu Izrael

Projevy a vystoupení, 13. 5. 2008

Vážený pane velvyslanče, vážené dámy a pánové,

děkuji za pozvání na toto dnešní setkání, které se koná u příležitosti státního svátku Vaší země a které je připomínkou 60. výročí založení Státu Izrael.

Příběh moderního Izraele je příběhem touhy lidí po svobodě, touhy po návratu na posvátná místa předků, touhy žít bez pronásledování a diskriminace.

Jsem rád, že naše země byla před šedesáti lety s Vámi, že československé zbraně, výcvik vojáků na našem území i naši instruktoři Vám pomohli uspět ve válce, ke které došlo bezprostředně po vyhlášení nezávislosti.

Naposledy jsem byl ve Vaší zemi před třemi lety na státní návštěvě a mohl jsem se přesvědčit, jak se Vaše země dynamicky rozvíjí a jakých nepopiratelných úspěchů dosahuje. Z miliónů přistěhovalců z celého světa jste dokázali vytvořit národ. Dokázali jste vybudovat a udržet jedinou demokracii na Blízkém východě.

Šedesát let existence státu Izrael ukázalo i to, jak je uskutečnění takového lidského snu o svobodě nesmírně obtížné. Oněch šedesát let bylo i obdobím válek, trvalého napětí, terorismu a nevinných obětí. Bylo i obdobím nejrůznějších mírových plánů na řešení blízkovýchodního konfliktu. Zrealizovalo se jich však málo.

Lidé ve Vaší zemi touží po míru, ale nepochybuji, že po něm touží i Vaši arabští sousedé. Česká republika má intenzivní kontakty se všemi zeměmi ve Vašem regiónu a snaží se zaujímat vyvážené a racionální stanovisko. Já sám se vždy snažím zdůrazňovat, že politická stabilita a ekonomická prosperita nemohou přijít z vnějšku a že stabilní a funkční řešení mohou vzniknout pouze vzájemnou dohodou zúčastněných stran. Žádný plán přinesený zvenčí nemůže uspět, pokud na obou stranách nebude vůle ke kompromisu a smíření.

Vaší zemi a jejím občanům přeji, aby mohli žít ve své zemi bez strachu. Jsem velmi rád, vážený pane velvyslanče, že vztahy mezi našimi zeměmi, obnovené po pádu komunismu, jsou velmi blízké a přátelské a že má Izrael u nás mnoho přátel, stejně tak jako Česká republika v Izraeli.

Dovolte mi, vážený pane velvyslanče, abych Vám ještě jednou ke státnímu svátku Vaší země poblahopřál.

Václav Klaus, Žofínský palác, Praha, 13.5.2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu