Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Teze vystoupení prezidenta…


Teze vystoupení prezidenta republiky Václava Klause na zasedání Evropské rady

Projevy a vystoupení, 16. 6. 2006

1. Poděkování za příležitost promluvit.

2. Nesouhlas s tím, abychom mluvili o krizi v Evropě a o „bludném kruhu“, který v Evropě zavládl, jak o tom zde někteří mluví. V krizi se cítí jenom ti, kteří chtěli evropskou ústavou docílit radikální urychlení politické unifikace Evropy. Obyvatelé Evropy tento pocit nemají.

3. Česká republika nemá problém s prodloužením období reflexe do dalšího roku a s oddálením definitivního rozhodnutí o ústavě na rok 2008. Urychlování těchto procesů by bylo špatné. V České republice dnes evropská ústava není tématem politických diskusí. Její ratifikace není na pořadu dne. Budoucí vláda teprve musí toto téma nastolit.

4. Za rozumné považuji koncentrovat se na „projekty“, protože pragmatismus projektů je lepší než formálnost deklarací a různých dokumentů. Souhlasím s belgickým premiérem Verhofstadtem, že je navržen až příliš „dlouhý seznam projektů“. Více projektů znamená více politiky a méně autonomního chování a jednání občanů. Proto: pragmatické projekty hledejme, ale projektů bychom měli mít co nejméně.

5. Souhlasím s tím, že je třeba důstojně v březnu 2007 oslavit 50. výročí podpisu Římských smluv. Ale teď říci, že bychom měli přijmout „politickou deklaraci“ je poněkud předčasné. Musíme mít jistotu, že máme konsensus ohledně této deklarace, která se může stát jistou náhražkou ústavy. Tato deklarace se nesmí stát akcelerátorem unifikačního procesu.

6. Debata o imigraci nemůže být zúžena na otázky policie, peněžních fondů pro imigranty, odlišnosti náboženství, ekonomických rozdílů, atd.

Otázkou je, proč máme imigraci. Musíme si přiznat, že je to spojeno se socio-ekonomickým systémem v Evropě, s demotivací Evropanů akceptovat určité práce, s vytvořením vákua, které naplňují imigranti, se sociálním systémem, který financuje imigranty, s ideologií multikulturalismu, která vybízí k emigraci.

Václav Klaus, zasedání Evropské rady, Brusel, 15.6.2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu