Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Stanovisko prezidenta…


Stanovisko prezidenta republiky k Národnímu protikrizovému plánu vlády

Tisková sdělení, 17. 2. 2009

Žádný vládní „záchranný balíček“ nemůže naši zemi před dopady globální recese uchránit, zvláště bude-li hluboká a dlouhodobá. Ostatně, tam směřovala má analogie s chřipkou, která byla reakcí na velikášská prohlášení některých evropských politiků. Naší výhodou je, že se nám vyhnula finanční krize a že vláda nemusí nákladně sanovat finanční sektor, jako je tomu v USA a západní Evropě. 

Vládou přijatý plán považuji za celkem racionální a přiměřený. Směřuje správně především na nabídkovou stranu ekonomiky a nepředstavuje zásadní ohrožení stability veřejných financí, i když bude změnu státního rozpočtu jistě vyžadovat. 

Bylo by možné diskutovat některá jednotlivá opatření,  jejich systémovost a potenciální efekt, bylo by nepochybně možné navrhovat i řadu dalších, především v oblasti snížení nadměrné regulace zatěžující podnikání u nás v řadě oblastí, atd. Protikrizový plán však chápu jako kompromis, který mohl být i daleko horší.

Václav Klaus, 17. února 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu