Klaus.cz


Hlavní strana » Odpověď na reakce některých…


Odpověď na reakce některých zneuživatelů internetové svobody

Už delší dobu jsem nereagoval na různé absurdní výpady účastníků diskusí na mé webové stránce, ale asi je to čas od času nezbytné.
Proto několik vysvětlení:

1. Nějaký anonymní pisatel či pisatelé naprosto neskutečným způsobem opakují jméno Pružinský a vyslovují názor, že si můj otec nechal změnit jméno a že přišel odkudsi z Podkarpatské Rusi. Není to pravda. Rod Klausů je doložen už od konce 18. století v obci Mileč u Nepomuku, kde dodnes stojí rodová chalupa. V ní se můj otec narodil a dnes tam žije jeho synovec, můj bratranec Vojtěch Klaus s rodinou.

2. Kdosi naznačuje, že otec mé manželky byl členem slovenského ústředního výboru komunistické strany. Otec mé manželky, který zemřel v padesátých letech, se s celou rodinou přestěhoval do Prahy již v roce 1946, od té doby nikdy na Slovensku nežil a nikdy nebyl v žádném ústředním či jiném výboru.

3. Nepřetržitě je zkreslována moje činnost v komunistické éře. V rámci čistek po okupaci roku 1968 jsem byl vyhozen z Ekonomického ústavu ČSAV jako "vůdce nemarxistických a antisocialistických sil v československé ekonomii" (slova ministra financí, místopředsedy vlády a člena ÚV KSČ Rudolfa Rohlíčka, knižně publikovaná). Úřednické, velmi podřadné zaměstnání jsem dostal na okresní (protože šlo o Prahu obvodní) pobočce Státní banky československé. V bance jsem pracoval 16 let. Do Prognostického ústavu ČSAV jsem byl přijat v období pěrestrojkovského tání v prosinci 1987, prožil jsem tam tedy pouhé dva závěrečné roky.

4. Jistě nejsou žádnou klíčovou věcí mé sportovní výkony. Nicméně se dočítám, že jsem hrál jenom za B mužstvo Vyšehradu. V dorosteneckém a juniorském věku jsem byl řadu let členem dorosteneckého a juniorského reprezentačního mužstva tehdejšího Československa. První prvoligový zápas jsem sehrál za Slavoj Vyšehrad v Bratislavě na podzim roku 1959. Poslední na jaře 1970 v Prievidze ve stejném družstvu. První ligu jsem hrál mezitím 2 roky za Slovan Orbis a na vojně za Duklu Dejvice. V závěru mé kariéry jsem hrál národní ligu za Vyšehrad a měli jsme dvě družstva v národní lize, mladší tvořili A tým, starší B tým. Možná, že je to všechno zbytečné psát, protože někteří to vědí nebo nedůvěřují zneuživatelům internetu, pár fanatiků bude stejně opakovat své nesmysly, ale nahromadění invektiv v posledních dnech mne podnítilo k této odpovědi.

Václav Klaus, 16. 2. 2004

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu