Klaus.cz


Hlavní strana » Rozhovory » Interview prezidenta…


Interview prezidenta republiky pro polský deník Rzeczpospolita

Rozhovory, 26. 7. 2008

Přesvědčil Vás prezident Kaczyński, abyste Lisabonskou smlouvu ratifikoval?

Prezident Kaczyński se mě o kráse Lisabonské smlouvy nepokoušel přesvědčovat. Má stanoviska jsou v tomto ohledu pevná a nelze je změnit.

Jaká by byla Vaše reakce, pokud by prezident Kaczyński konečně dokument podepsal?

Nehnul bych ani brvou. Může tak učinit a já bych si ho za to nikdy nedovolil kritizovat. Ani na veřejnosti, ani v soukromí.

Podepíšete Lisabonskou smlouvu? Někteří čeští politici říkají, že byste měl, protože jinak byste jednal v rozporu s českou ústavou, což znamená, že byste jednal v rozporu se státními zájmy…

České národní zájmy – když používáte tento termín – mi však říkají, že bych Lisabonskou smlouvu nikdy podepsat neměl.

Řekl jste, že jste osobně poděkoval některým Irům za to, že řekli „NE“ Lisabonské smlouvě. Potřebují Evropa, EU a Evropané vůbec dokument jakým je Lisabonská smlouva?

Takový dokument je pro standardní fungování EU (včetně dalšího rozšiřování) zbytečný. Pro svobodu a demokracii v Evropě je škodlivý.

Když jste byl v nemocnici, žertoval jste, že byste mohl napsat novou evropskou smlouvu. Co bychom v ní našli? Co by bylo nejdůležitější?

Nejdůležitější by byl návrat ke konceptu mezivládní spolupráce (tzv. intergovernmentalismu) a k principu jednomyslnosti. Návrat od „Unie“ ke „Společenství“.

Nemáte rád, když jste označován ze Evropana. Jste proti evropské byrokracii. Teď jste také proti „Evropě à la France”. Proč?

Jsem Evropanem – je to jedna z mých identit – která ale není příliš silná. Je např. mnohem slabší než pocit, že jsem Středoevropan či Slovan. „Teď“ nejsem proti Evropě „à la France”. Jsem vždy proti tendencím vytvořit „ever-closer Europe“ a proti socializaci Evropy. Tyto ambice jsou nyní během francouzského předsednictví v EU zcela zřetelné.

V roce 2009 bude Česká republika předsedající zemí EU. Chtěl byste, aby v tu dobu všechny země hovořily jedním hlasem? Co pro Vás bude během předsednictví nejdůležitější?

Pokud jde o naše předsednictví, nemám velké ambice. Jedná se o formální roli, nikoliv o roli skutečnou. Toto demonstruje celkem jasně rozdíl mezi německým a slovinským předsednictvím.

Prezidenti Polska a České republiky stojí bok po boku pokud jde o EU. Můžeme očekávat nový druh polsko-české aliance? Co můžeme dělat v EU společně?

Budu vždy velmi rád stát „bok po boku“ s polským prezidentem. Termín „aliance“ je nicméně příliš silný a já nevěřím, že by občané obou našich zemí byli připraveni něco takového chtít.

Jak Polsko tak Česká republika jsou rovněž spojenci USA a oba jednají s Washingtonem o americké protiraketové obraně. Myslíte, že tato skutečnost může poškodit vztahy Polska a ČR s EU? Nemohou být považovány za amerického trojského koně v Evropě?

Zájmy obou našich zemí na pozitivních vztazích s USA jsou natolik silné, že reakce některých „antiamerických“ politiků z EU nemohu považovat za příliš důležité.

Objevily se signály, že by Parlament ČR nemusel ratifikovat smlouvu o vybudování protiraketové obrany v České republice. Může se to stát? Nebo jste přesvědčen, že ratifikační proces bude ukončen pozitivně?

Na hodnocení je příliš brzy, ale já očekávám, že parlament smlouvu ratifikuje.

Česká republika již ukončila jednání s Washingtonem o protiraketové obraně. Co byste navrhl Polsku, které s Američany ještě stále jedná? Co by mělo dělat?

Nemám pro ně žádný návrh. Jsem si jist, že Poláci vědí, co dělají.

Katarzyna Zuchowicz, Rzeczpospolita, 26. 7. 2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu