Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na přehlídce Ozbrojených sil a Integrovaného záchranného systému

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2008

Vážení vzácní hosté, vážení spoluobčané, vojáci,

starší generace si jistě vzpomenou na každoroční vojenské přehlídky na Letenské pláni, které byly výrazem mocenských tužeb našeho komunistického režimu a současně i demonstrací síly nejen vůči jeho tehdejším zahraničním nepřátelům, ale i vůči jeho domácím odpůrcům. K této tradici se nehlásíme a hlásit nebudeme. Nejsme zemí formálních obřadů, honosných ceremonií, ostentativních manifestací. O manifestaci vojenské síly nám nejde. 

Přehlídka jednotek Armády České republiky, Hradní stráže, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Městské policie a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, jíž budeme za chvíli svědky, se hlásí k myšlence jiné – hlásí se k připravenosti bránit republiku, její zájmy, její demokratické principy, jakož i životy a majetek našich občanů. Dnešní 90. výročí zrodu našeho samostatného státu si akci tohoto typu – poprvé od pádu komunismu – zaslouží.

Nebojme se připomenout v tento den i některé tradice, na nichž stojí naše dnešní svoboda a nezávislost. Je na místě připomenout odhodlání, hrdinství a oběti tisíců československých legionářů, kteří se významně zasloužili o vznik státu Čechů a Slováků. Je na místě připomenout odvahu tisíců našich spoluobčanů, kteří na frontách 2. světové války i v domácím odboji bojovali za znovuobnovení Československa po jeho rozbití na konci třicátých let.

Naší veřejnosti chceme ale ukázat hlavně to, co všechno se po roce 1989 změnilo. V České republice dnes máme moderní, profesionální a akceschopnou armádu budovanou na demokratických principech. Ta   již řadu let reprezentuje a hájí zájmy České republiky při plnění náročných a nebezpečných úkolů v zahraničních mírových a humanitárních misích. Naplňuje tím naše spojenecké závazky, jejichž cílem je dosáhnout skutečných záruk naší dnešní svobodné politické existence. V tom hraje naše armáda nezastupitelnou úlohu. A hrát bude.

Není náhodou, že budou v rámci dnešní přehlídky prezentovány i prvky Integrovaného záchranného systému a dalších bezpečnostních složek. Jejich úkolem je zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatel naší země a pomoc při odstraňování následků havárií a katastrof. Svou opodstatněnost a své schopnosti při plnění těchto úkolů prokázaly tyto útvary – společně s naší armádou – i při rozsáhlých povodních, které nás v nedávné minulosti dvakrát postihly. Prokazují je však dnes a denně při ochraně života a majetku našich občanů.

Vážení občané,

zde nastoupené jednotky armády a Integrovaného záchranného systému jsou tvořeny občany České republiky, jimž není lhostejná budoucnost naší země a jejích občanů a kteří se k této náročné  službě dobrovolně rozhodli. Prokazují tím oddanost hodnotám svobody a demokracie. Za to jim patří naše poděkování.

Václav Klaus, Evropská ulice, Praha 6, 28. října 2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu