Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje » Komentář pro rádio Frekvence…


Komentář pro rádio Frekvence 1: Zamyšlení nad letošním 28. říjnem

Články a eseje, 29. 10. 2022

Včera jsme oslavili již 104. výročí založení naší republiky. Určitě není třeba zdůrazňovat, že jsme v průběhu těchto let v tento sváteční den nezažívali jen okamžiky radostné. Několikrát nebylo možné slavit vůbec. Neslavili jsme ostatně ani v covidové éře.

Včera se sice slavit mohlo, ale bylo to s vědomím, že se nacházíme v nejhorším okamžiku našeho polistopadového období. Po pádu komunismu převládala naděje, radost, optimismus, pozitivní očekávání. Dnes jsme v situaci opačné. Panuje krize, beznaděj, pocit bezvýchodnosti, smutek. Sice tomu tak není jen v naší zemi, ale zauzlení řady vážných problémů je právě u nás zcela mimořádné. Naše spoluobčany navíc znervózňuje stále sílící pocit, že nemáme politickou reprezentaci, která by si hloubku problému uvědomovala a byla by připravena s odvahou a důsledností hledat jeho řešení.

Žijeme z toho, co bylo vybudováno v uplynulých třech desetiletích. A máme oprávněný strach z toho, co nám přinese nejbližší budoucnost. Není to iracionální neopodstatněný strach, není to ani zdravá a potřebná skepse. Zamýšlíme-li se nad dneškem a domýšlíme-li současné trendy a tendence a jejich souvislosti, nemáme mnoho důvodů k radosti.

Po dlouhé době je nedaleko nás válka. Válku nikdo z nás nechce a neobhajuje. Žádnou, ani tu dnešní na Ukrajině. Je třeba posuzovat okolnosti jejího vzniku v celé jejich šíři a komplexnosti a hlavně je třeba žádat její rychlé ukončení. Nesmí se stát výmluvou, za kterou se mohou schovávat ti, kteří mají zodpovědnost a místo toho používají válku jako obhajobu svého selhání a své neschopnosti.

Netěší nás ani domácí politický vývoj. Rozklad politických stran znechucuje veřejnost a vede k trvalé deziluzi občanů z politiky. Naše nahodilé troj- a pěti-koalice jsou popřením politického stranictví a jsou zbavením se možnosti racionálně vládnout. Jsou důsledkem odporu naší polistopadové politiky k většinovému politickému systému, který by umožnil vítězství někoho a něčeho. Teď vyhrávají, resp. spíše prohrávají všichni.

Do dnes politicky korektního, jediného správného názoru, nepřetržitě omílaného v České televizi a v Českém rozhlasu, patří takové bizarní postoje jako je agresivní genderismus, jako je zelené blouznění o rozhodující roli lidmi způsobených emisí CO2 na vývoji klimatu nebo jako je obhajoba masové migrace na základě nedomyšleného multikulturalismu. Patří do něho omezování svobody slova a zavádění cenzury, ale i přepisování dějin. Patří tam i souhlas s omezováním naší svrchovanosti a národní identity, neboť ty se nehodí do představ globálních elit vládnoucích Evropě a světu.

Válka na Ukrajině všechny tyto tendence ještě posílila a poskytuje snadnou záminku k zesilování tlaku na ty, kteří si o nich dovolují mluvit kriticky.

Cesta ke změně, nápravě a obnově nebude snadná. Vydat se po ní bude vyžadovat ohromné úsilí všech z nás, kteří si tato rizika uvědomují a budou připraveni překonat vzájemné nevraživosti. Po této cestě se však musíme vydat co nejdříve. Už teď je pozdě.

Václav Klaus, Frekvence 1, 29. října 2022

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu