Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Zpráva o představení knihy…


Zpráva o představení knihy „Německý rok 1968“ v IVK

Jinýma očima, 3. 12. 2021

Videozáznam akce

Dne 30. listopadu 2021 se v prostorách IVK uskutečnilo představení knihy našeho dlouholetého spolupracovníka PhDr. Aleše Valenty „Německý rok 1968 – Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN“. Akce byla on-line přenášena na youtube a facebookovém kanálu  IVK (zájemcům o shlédnutí je dostupná na adrese https://youtu.be/kaPnpb_dzjg).  Na zámečku Hanspaulka se jí v důsledku současné epidemické situace vedle autora a kolektivu IVK účastnilo pouze několik málo pozvaných odborníků na německou politiku – dva naši bývalí velvyslanci v SRN, jeden profesor politologie a jeden novinář. 

Aleš Valenta je odborníkem na německou politiku a německé politické myšlení. Těmito tématy se zabývá dlouhodobě. V roce 2018 vydal o současném politické vývoji v SRN obsáhlou a velmi oceňovanou knihu „Německo – mýtus a realita“, která je považována za nejlepší práci vydanou u nás na toto téma. Kniha „Německý rok 1968“ je rozšířením a prohloubením snahy autora dobrat se zdrojů, příčin a logiky politického vývoje vedoucího k dominanci levicového progresivismu v zemi, která svým sousedstvím naše dějiny, přítomnost i budoucnost zásadně ovlivňovala a ovlivňuje. Čtenáři se dostává příležitost proniknout do německé mentality, sledovat její genezi a ozřejmit si ideové vlivy, které ji utvářely a směrovaly k dnešním koncům. 

Václav Klaus, který spolu s autorem knihu představil, oprávněně upozornil, že nepojednává pouze o roce 1968 a jeho důsledcích, že je to kniha o Německu jako takovém, o jeho myšlení, o kultuře (v širokém slova smyslu), o vývoji moderního umění na přelomu století, o vlivu náboženství. Označil ji za analýzu, která svou hloubkou a záběrem u nás nemá srovnání. Potvrzuje to i ohromný rozsah původních německých prací a knižních titulů, o něž se autor opírá. 

Aleš Valenta vidí v dění šedesátých let klíč k pochopení dnešního tristního stavu německé politiky, avšak německému vývoji nelze podle něho porozumět bez pochopení německé mentality, jíž věnoval rozsáhlou úvodní část. Za klíčovou považuje úlohu protestanského luteránství, jež se postupně stalo jakýmsi zesvětštěným náboženstvím, jehož vyznavači bez ohledu na realitu přistupují ke společenským problémům s nekompromisním pseudonáboženským zápalem a fanatismem, neohlížejíce se při tom na nic. 

Trvalým předmětem Valentova zájmu a zkoumání je Frankfurtská škola, jejíž představitelé měli a mají rozhodující vliv na intelektuální vývoj poválečného Německa. Detailní pozornost proto věnuje jejím představitelům, jejich dílu i jejich vlivu na společenské dění. 

Pojednání o německém roce 1968 se v knize neomezuje pouze na dění v SRN, ale zahrnuje širší mezinárodní kontext – vývoj v USA, Francii, Itálii a dalších zemích. Kulturní revoluci vidí autor jako levičácký projekt směřující k převrácení a zničení všech dosavadních tradic a vazeb s cílem vytvoření nové společnosti a nového člověka. Současná genderová a zelená kulturní revoluce, jež v právě vznikající německé vládě získává mimořádnou mocenskou základnu, je výsledkem dlouhého vývoje německé společnosti a jejího myšlení.

V následující diskusi prof. Drulák s knihou v mnohém souhlasí, ale vznesl vážné otázky týkající se další větve nebo větví německé politiky a německého myšlení, jimž se dr. Valenta ve své knize věnované levičáckému progresivismu nevěnuje. Za zajímavou považuje i otázku vztahu bývalé NDR k roku 1968 v západním Německu. Náš dlouholetý bývalý velvyslanec v Německu Rudolf Jindrák konstatoval na základě Valentovy knihy, že vytvořením nové německé vlády po letošních volbách došlo k uzavření kruhu, který německá politika od roku 1968 opsala. Ideje jeho protagonistů dnes zvítězily a nás čeká obtížné a náročné potýkání se s jejich důsledky. Komentátor Echa Daniel Kaiser se v tomto kontextu zamyslel nad érou Angely Merkelové a jejím vyrovnáváním se s dědictvím roku 1968, který ona v SRN neprožila. Vyjádřil rovněž pozdní lítost nad tím, že v případě předchozí Valentovy knihy novináři trestuhodně zaspali a nevěnovali jí potřebnou pozornost. Další náš bývalý velvyslanec v SRN Tomáš Podivínský vyzval IVK k tomu, aby nad knihou Aleše Valenty v co nejkratší době zorganizoval seminář, kde by bylo možné alespoň některá témata, jimiž se kniha zabývá a na která upozornila dnešní diskuse, pojednat podrobněji. 

Jiří Weigl v závěru konstatoval, že Valentova práce přináší obohacení každému, kdo se zajímá o politiku a společnost nikoliv pouze v Německu. V nemenší míře se týká i vývoje u nás. Jde o dnes opět vzácný kritický pohled z hlediska konzervativního světového názoru, nezatíženého politickou korektností. 

Poté byla kniha symbolicky pokřtěna a my jí přejeme hodně spokojených čtenářů. Je svým obsahem skutečně výjimečná.

Jiří Weigl, 3. prosince 2021

Knihu je možné objednat na stránkách nakladatelství LEDA zde: https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=854 

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu