Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje » Václav Klaus pro Novinky.cz:…


Václav Klaus pro Novinky.cz: Německé volby a jejich poselství pro nás

Články a eseje, 29. 9. 2021

Německé volby přinesly celou řadu číselných výsledků, které jsou horlivě (a občas účelově) komentovány, a v tom asi nic originálního – navíc s několikadenním odstupem – přinést nemohu. Zajímá mě poselství těchto voleb pro Německo (a tím i pro celou Evropu) a poselství těchto voleb pro naše blížící se volby.

Čísla jsou jasná. Velký skok udělala SPD, zejména oproti tomu jak tato strana vypadala před několika měsíci. Skok to byl veliký, ale na druhé straně výsledný předstih SPD o pouhé 1,5 procentního bodu před CDU/CSU zase tak velký není. SPD byla zcela odepisována a navíc ve volbách žádné velké originální téma neměla – měla však v čele seriózně vypadajícího politika nedělajícího triviální chyby. Ukázalo se, že to stačí. Ohledně zásadních témat dneška SPD nic nového a zajímavého nepřináší. Změna se tedy nedá očekávat.

CDU zažilo v historii nejhorší výsledek, který je důsledkem velmi problematického dědictví Angely Merkelové a totální ideové prázdnoty strany, která v éře Angely Merkelové udělala obrovský krok doleva. Angele Merkelové jsem ještě ve své prezidentské funkci opakovaně říkával, že jsou v Německu dvě sociálně demokratické strany, z nichž jen jedna má slovo „sociální“ v názvu, zatímco druhá se skrývá za adjektivum „křesťanská“. Angela Merkelová se neurazila, usmála se a šla v rozhovoru dále.

CDU v merkelovské éře zcela zradila své původní – byť ve své pravicovosti přeceňované a v mých očích vždy rozporné a nekonzistentní – ideje. V Německu stále přetrvává chybná interpretace pravicovosti a levicovosti jako následek mylného, dobově podmíněného výkladu nacismu a Hitlera po druhé světové válce. Němci si to ulehčili tím, že Hitlera označili za pravici. Slovo pravice bylo kvůli tomu v Německu od té doby odmítáno a křečovitě popíráno.

CDU bylo od počátku hnutí fakticky levicové, nikoliv pravicové. Utkával jsem se s tím hned na počátku devadesátých let, kdy jsem odmítal naší levicí obdivované „soziale Marktwirtschaft“ a zdůrazňoval jsem, že předsadit slovo „soziale“ před slovo „trh“ je fatální chybou. Chtěl jsem u nás trh (či tržní ekonomiku) bez přívlastků, tehdy se říkalo bez adjektiv, čili bez onoho „soziale“, navíc v dnešní době přetvořeného v „sociálně ekologickou“ ekonomiku a společnost jako celek vůbec. Tato interpretace druhé světové války ovlivnila Německo (a Evropu) v celé druhé polovině dvacátého století. Ač šlo o umírněně levicový model společenského uspořádání, politika CDU (a CSU), a tudíž Německa, byla interpretována jako pravicová. Nebyla. Angele Merkelové jsem to opakovaně říkal, a to nejen u kávy, ale i při oficiálních jednáních.

Myslím, že je třeba německé volby hodnotit právě v tomto kontextu. Nic zásadního se těmito volbami nestalo, žádné zemětřesení se nekonalo. Nekonalo, protože nemohlo. Sesun Německa doleva (a do zelena) tyto volby jen potvrdily a sledujeme-li dnešní německé politické strany, je třeba předpokládat, že tento sesun bude dále pokračovat. Vznik té či oné povolební koalice v tom žádnou změnu udělat nemůže.

Stejný sesun bude podle všech náznaků – jak jsem se pokusil argumentovat ve svém příspěvku v publikaci našeho Institutu „Volby ʾ21: Budou o něčem?“ – pokračovat i u nás. Spoustě lidí to asi bude stačit a obecnější věci, souvislosti a důsledky jim budou unikat.

Splní se jim totiž nějaký z jejich malých cílů nesystémového typu – zmizí ta či ona neoblíbená osobnost, některá, dlouho ve vládě absentující strana se do vlády dostane, autentickou personální krizí postižené strany KSČM a ČSSD asi oslabí, šanci dostanou nějaké zajímavé nové tváře, nastane dílčí generační obměna, ale onen nešťastný sesun doleva bude pokračovat. Volby jenom naznačí, zda zrychleným tempem nebo zda – pro mne i tak příliš rychle – jako dosud.

V tom německé volby naši budoucnost přednaznačily. Chtělo by se mi burcovat, ale není koho. Voliče burcovat nemá smysl, nemají skutečnou volbu. Žádná z u nás kandidujících stran – relevantních svým významem – si neklade za explicitní cíl tento sesun jakkoliv narušit.

Václav Klaus, Novinky.cz, 29. září 2021

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu