Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Odpověď IVK na reakci…


Odpověď IVK na reakci šéfredaktorů HN a Aktuálně.cz ohledně lživého osočení Václava Klause z odeslání 1,3 miliardy amerických dolarů do SSSR

Jinýma očima, 3. 6. 2021

Vážení páni šéfredaktoři,

jsme  zklamáni Vaší odpovědí na veřejný dopis a žádost o omluvu za fabulaci konspirační teorie o tajné půjčce SSSR těsně před listopadem 1989. Skutečnost, že nejste schopni uznat pochybení Vámi řízených médií, a zjevné lži si troufáte omluvně nazývat „mediální zkratkou“, je příkladem arogance a hroší kůže, která je v rozporu s jakoukoliv elementární novinářskou etikou.

Vy jste napsali doslovně a v titulku, že „Václav Klaus po revoluci tajně poslal 1,3 mld. dolarů Sovětům“. To je hlavní obsah celého článku i celé související mediální kampaně, to je zpráva, která prošla všemi sdělovacími prostředky a je dodnes vytrvale šířena. Vy sami dobře víte, že každé jednotlivé slovo této věty je lež, a přesto nemáte v sobě tolik slušnosti a profesní cti, abyste se za to poškozenému omluvili? Dělat místo toho podivné dílčí změny v archivních článcích je výsměch. To v žádném případě nelze považovat za uvedení věci na pravou míru.

Stejně frustrující je číst Vaše vykrucování se k jednotlivým konkrétním pochybením, na která jsme v otevřeném dopisu upozornili. Nejneuvěřitelnější při tom je poznání, že nejen Vaši „investigativní“ novináři, ale ani samotní šéfredaktoři nemají tušení, co to byl převoditelný rubl, jak fungoval a jak vůbec fungují clearingové platební dohody. Hlavní charakteristikou převoditelného rublu bylo to, že nebyl převoditelný, tj. fungoval pouze bilaterálně, aktivum nešlo použít v jiné teritoriální relaci a Váš slavně objevený „úvěr“ byl fakticky pouze navýšeným úvěrovým rámcem dojednaným poslední komunistickou vládou jako vynucené opatření reagující na těžko řešitelnou nerovnováhu vzájemných obchodních toků. Evidentní věcná neznalost, kterou ve své odpovědi demonstrujete, zpochybňuje šanci na vzájemné porozumění, a tím i smysl diskuse samotné.

Československo-sovětský obchod probíhal se všemi svými obtížemi před listopadem 1989 a pokračoval nutně i po listopadu nezávisle na vůli Václava Klause. Jedním z cílů transformace, kterou připravil a uskutečnil právě Václav Klaus, bylo reorientovat náš zahraniční obchod z měkkých východních trhů na kvalitní a náročné trhy západní. To se povedlo v mimořádně krátkém čase a je to jeden z nezpochybnitelných transformačních úspěchů Klausovy politiky. Vyčítat mu, že svévolně nezakroutil hospodářským vztahům se SSSR krkem už v prosinci 1989, může jenom naprostý ignorant, nebo zlovolný manipulátor spoléhající na neinformovanost veřejnosti a sílu jednou vyřčené pomluvy.

Zmíněný článek z 25. 5. 2021 může sloužit jako učebnicový příklad dezinformační manipulace a fake news, s nimiž se dnes všude tolik operuje. Z Vaší odpovědi plyne, že je to v souladu s oficiální politikou Vašich médií, a to je velmi alarmující. 

S pozdravem

PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc., výkonný ředitel IVK
Mgr. Petr Macinka, tiskový mluvčí IVK

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu