Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Václav Klaus žádá zastavení…


Václav Klaus žádá zastavení přestupkového řízení ve věci pokuty udělené mu za projev k státnímu svátku 28. října 2020

Tisková sdělení, 28. 1. 2021

Prostřednictvím mého právníka dne 27. ledna 2021 podaný „odpor“ proti příkazu k zaplacení pokuty 10 000 Kč byl míněn nejen jako nesouhlas s udělením konkrétní pokuty, ale i jako občanský protest z obecných důvodů, které směřují k ochraně práv všech občanů a k ochraně svobody proti potlačování občanských svobod. Tyto důvody jsou následující:

1. Trest byl udělen za uctění státního svátku. Trest za projev proslovený v tento sváteční den je třeba interpretovat jako trest za politický akt

Udělení pokuty bylo postihem za politický akt, nikoli postihem motivovaným epidemiologickými důvody. Přijel jsem autem k Obecnímu domu v Praze v den státního svátku 28. října. Uctil jsem zakladatele státu a stát samotný položením kytice a pronesl jsem při tom krátký projev. Je nejen právem, ale i povinností představitelů veřejného života, mezi něž patří i bývalí prezidenti, veřejně si tento svátek připomínat a nenechat se odstrašit dnešní epidemií. (Text mého projevu z 28. října 2020 zde: https://www.klaus.cz/clanky/4637)

Hygienická stanice postihla několikaminutové položení kytice a zhruba dvě minuty trvající projev, který byl venku, bez roušky. Ministerstvo zdravotnictví však umožňuje vystupování řečníků v televizních studiích bez roušky. Beru to jako zřejmou nerovnost a nedůvodně odlišný přístup.

Uctěním státního svátku, ústním projevem a položením kytice jsem realizoval ústavně zaručenou svobodu projevu. Ta může být omezena jen zákonem. Ani krizová opatření vlády svobodu projevu neomezila.

2. Pokuta za soudem zrušené opatření obecné povahy

Hygiena ukládá v rozporu s ústavou pokuty za porušení opatření, které bylo pro svou nezákonnost zrušeno Městským soudem v Praze. Tuto skutečnost nevzala v úvahu, ač má zásadní význam, jelikož z hlediska ústavního nelze ukládat a vymáhat pokuty na základě nezákonných a neústavních právních aktů.

3. Nezákonnost a neústavnost stanovení povinnosti nošení roušek

Jedním z přínosů polistopadových změn v oblasti státu a práva bylo, že povinnosti může ukládat jen zákon. Polistopadový ústavní řád tak reagoval na totalitní praxi, kdy řadu povinností stanovily podzákonné předpisy či dokonce různá opatření státních orgánů, která neměla ani charakter právního předpisu. Ústava nepřipouští, aby státní represivní orgány jednaly jako za totality a určovaly povinnosti, které zákon výslovně nezná. Zákon nezná povinnost nošení roušek. 

4. Zastrašování hrozbou likvidační výše pokuty

Zákon o veřejném zdraví dává správnímu orgánu velkou libovůli. Je v rozporu se zásadami právního státu, může-li správní úřad dávat pokuty fyzickým osobám až do výše 3.000.000,- Kč za to, že někdo nemá několik minut roušku, ač šlo o uctění hrdinství zakladatelů našeho státu.

Formální odpor proti rozhodnutí byl podán právě z těchto důvodů. Prostřednictvím svého advokáta jsem navrhnul Hygienické stanici hl. m. Prahy, aby toto přestupkové řízení bylo zastaveno.

Václav Klaus, v Praze dne 28. ledna 2021

Bližší informace a detaily odůvodnění podaného odporu poskytne právní zástupce Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu