Klaus.cz






Hlavní strana » Tisková sdělení » Václav Klaus k Bělorusku


Václav Klaus k Bělorusku

Tisková sdělení, 18. 8. 2020

Jako prezident republiky jsem dne 25. října 2004 odeslal běloruskému prezidentu Lukašenkovi následující dopis:

---

Vážený pane prezidente,

jsem velmi zneklidněn zprávami z minulých dnů o průběhu nedávných parlamentních voleb i referenda o změně ústavy ve Vaší zemi, která přinášejí světová média, mezinárodní pozorovatelé i dopisy, kterými se na mě a na další zahraniční představitele obracejí běloruští občané.

Díky těmto informacím sdílím obavy četných běloruských i mezinárodních pozorovatelů, podle jejichž svědectví podmínky, za nichž se parlamentní volby i referendum konaly, neodpovídaly zásadám regulérního hlasování. To je nepřijatelné. Porušování základních občanských práv, pronásledování politické opozice a potlačování občanských protestů nemají v dnešní Evropě místo a vedou Vaši zemi do mezinárodní izolace.

Občané České republiky ze své vlastní nedávné zkušenosti dobře vědí, jak zásadní je respektování základních demokratických zásad, postupů a svobod pro budování svobodné společnosti. Je podmínkou i pro to, aby se Bělorusko stalo respektovanou zemí a aby pro nás mohlo být věrohodným partnerem.

Václav Klaus, v Praze dne 25. října 2004

---

Tento šestnáct let starý dopis nebyl primárně určen českým médiím (i když byl okamžitě publikován na webu KPR), ale přímo prezidentu Lukašenkovi. Vůči němu a vůči jeho režimu jsem od té doby svůj názor nezměnil. Přeji Bělorusům změny k lepšímu. Jsem si však jist, že je v zájmu jak obyvatel Běloruska, tak i v zájmu našem a vlastně i celé Evropy, aby tyto změny neprobíhaly ukrajinským způsobem.

Václav Klaus, 18. srpna 2020

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu