Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Václav Vlk st.: Poznáte je…


Václav Vlk st.: Poznáte je podle slovíček

Jinýma očima, 28. 3. 2014

Diskuse, která vypukla po zveřejnění rozhovoru s novou ministryní spravedlnosti Válkovou na Echo24, může na první pohled vypadat jako bouře ve sklenici vody, ale ve skutečnosti odhaluje daleko více, než by jistě paní ministryně chtěla. A než by chtěl i její loutkovodič Babiš.

Přečtěme si nejprve výňatek z onoho rozhovoru (celý text zde):

Echo24: Řekněte čtenářům ještě něco o sobě. V LN nedávno psali, že existuje dokument, podle kterého si vás v roce 1978 proklepávali jako případnou zaměstnankyni na IX. správě SNB (správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli). 
Válková: "Ale já se u Sboru národní bezpečnosti skutečně o žádnou práci nehlásila! Považuji to za dezinformaci, která mě má poškodit. Já jsem se o sobě dozvídala různé věci. Třeba že mám německé občanství. Přitom žádné nemám.

Echo24: A to tedy vzniklo jak? 
Válková: Mám trvalý pobyt v Pasově (Passau je město v Bavorsku, na jihu Německa, u hranice s Rakouskem), mám tam byt, zhruba jednou měsíčně tam jezdím. Víte, já jsem částečně z německé rodiny, tatínek byl z Opavy, v roce 1938 se ale přihlásil k české národnosti, šel do protektorátu, a protože školy byly zavřené, přihlásil se k protektorátní policii. Ale vždycky, i po válce, trval na tom, abychom se učili německy, že německá kultura je ta skutečná kultura, Goethe, Schiller… A vyrostla jsem v podstatě bilinguálně.

Echo24: Co si myslíte o odsunu německého obyvatelstva? 
Válková: To nejhorší. Chápu, že to byla reakce na to, co se zase Čechům dělo předtím, ale ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo.

Echo24: Počkejte, to platí řekněme oproti Polsku. Ale neplatí to vůči předchozím obdobím českých dějin. Nepoužíváte tu měřítka nacistů? 
Válková: Ne. Chci říct, že je prostě hrozná škoda, že česko-německé soužití skončilo, a neříkám, že Němci na tom nenesou vinu.

Tak to tady máme všechno hezky vedle sebe. Jako opsané z ideových pramenů těch hodně nahnědlých Bavoráků a hlavně našich bývalých krajanů. Takže první citát: "Německá kultura je ta skutečná kultura.Z čehož lze logicky odvodit že "česká kultura" není žádná kultura. Moc hezký názor, takový "evropský" anebo nějaký spíše "bavorsko-henleinovský".

O odsunu si paní ministryně myslí "jen to nejhorší". Ona sama, jak říká, trvale bydlí v Bavorsku a tam je zvláštní politické povětří. Znám to osobně. I jinak soudní sudetští Němci mě tam přesvědčovali, že odsun Němců byla genocida, zatímco oni jen "usilovali" o "spravedlnost". A že Beneš byl horší než Hitler. A byli hluboce přesvědčeni, že oni jsou pravými demokraty, zatímco my se od nich musíme moc a moc učit. A to prosím byli ti, co byli vůbec ochotni se o tomto tématu bavit!!

A perlička paní Válkové nakonec: "Je prostě hrozná škoda, že česko-německé soužití skončilo, a neříkám, že Němci na tom nenesou vinu." Tak to je fakt síla. Takovýhle výrok by si hodně rozmyslel i známý sudetoněmecký a bavorský politik a mluvčí sudetoněmeckého sdružení Berndt Posselt. Možná ještě tak Erika Steinbachová, co je proslavená tím, že ji karikaturisté kreslí prakticky vždy v uniformě SS.

Ale ono je to v nich jako v koze, v některých sudeťácích. Ale i v mnoha předělaných komunistech, co vydrželi ve straně do roku 1989 a pak náhle "prozřeli". Zvláště, když bydlí v Bavorsku. Tam kvetou tyhle názory od nejhorší hospody po nejvyšší patra "high society".

Jen se v posledních letech naučili ve svých výrazech mírnit. No a paní Válková, stejně jako náš kníže Schwarzenberg, si myslí, že jim to projde. Schwarzenberg svým hloupým výrokem o Benešovi, co by měl stát před haagským tribunálem, přišel o křeslo presidenta. Jeho ovšem chápu, je starší a byl unavený a já bych byl také strašně namíchnutý na Beneše, kdyby mi sebral - a navíc nespravedlivě - obrovský rodinný majetek.

Co k tomuto myšlení vede paní Válkovou, je mi ovšem záhadou. Německý tatínek za to asi nemůže. Jak správně napsal v roce 1938 F. W. Foerster, německý filosof a politik, o Češích i sudetských Němcích: "V českých zemích neexistuje žádná rodina, která by nebyla v průběhu posledních staletí buď germanizována, anebo čechizována." Odvolávka na německého tatínka paní Válkové je tak poněkud hloupá (stejně jako na sudetoněmecké babičky režiséra "Zabíjení po česku" pana Vondráčka). Protože většina Čechů má někde v rodokmenu německou babičku či pradědečka. A sudetští Němci obráceně.

Poněkud mi Válková připomíná způsobem myšlení tu část českých emigrantů, kterou známe třeba dobře z diskuzí na Psu, z kterých čiší touha odkazem na svoji "jinakost" ukázat, že dotyčný je něco víc než nějaký obyčejný Čech či Moravan. Který nezískal "světový přehled" pobytem někde jinde.

Drzost a nafoukanost tohoto myšlení nedávno hezky popsal spisovatel Ota Filip dlouhodobě žijící v Bavorsku v týdeníku Reflex. Při debatě v Bavorsku na téma, kolik statisíců sudetských Němců údajně zahynulo díky "barbarství Čechů", poznamenal, že při odsunu, i při započítání úmrtí ze stresu u starých lidí, zahynulo něco okolo 25 000 sudetských Němců. Ovšem že samotných sudetských Němců už za války zahynulo něco okolo 300 až 450 000. Jen kvůli své příchylnosti k nacismu ve službě v nacistických ozbrojených složkách.

Sprostota vyjádření, že "v protektorátu se zas tolik nedělo", je při srovnání s utrpením všech zavražděných obyvatel Československa neuvěřitelná. A neschopnost pochopit základní věci kolem "odsunu" (německy "Flucht und Vertreibung", tedy "útěk a vyhnání") jsou pro práci české ministryně spravedlnosti důvodem k okamžité resignaci či odvolání.

Pokud dokáže papouškovat ty nejhroznější bláboly zarytých nacistů, pokud neví anebo nechápe, že odsun byl udělán na základě Postupimské dohody, aby bylo zabráněno německému pokusu rozpoutat už třetí světovou válku, měla by alespoň mlčet. Když právník netuší, co a jak se v Postupimské smlouvě píše a že "odsun" nebyl proveden jen z ČSR, ale prakticky ze všech evropských států včetně třeba Norska a Dánska Holandska, tak co je to za právníka? Jak chce dodržovat "právo" a "spravedlnost", když asi zřejmě nechápe či neuznává (?) a zlehčuje základní právní normy, na kterých stojí dnešní Evropa?

Koho vlastně paní Válková ve vládě presentuje? Jaké "právo" vyznává? Učila se to normalizační, bolševické právo, když nastoupila studia na Právnickou fakultu UK v době, kdy byli odtamtud slušní lidé vyhazováni a studovat směli jen ti "nejprověřenější". A dnes za to správné právo pokládá práva a praxi nacistů? Tedy navenek doposud politicky ukrytá za ANO a jeho "bojem proti úplatkům" a za protikorupční hysterií.

To není žádné její přeřeknutí. To jen z ní vypadlo to, co si skutečně myslí. Ale pak nemá ve vládě ČR co dělat. Myslím si, že by s takto hlásanými názory nedostala místo ministryně ani v Bavorsku.

Jak že to říká Bible kralická?

Evangelium S. Matouše 7:
15: Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví.
16: Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky?
17: Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese. 
18: Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati.
19: Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá

A pamatujte si slova:
"Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili."

Ovšem myslím si, že toto moje podotknutí soudružka Válková nepochopí.

Václav Vlk st., původně publikováno na serveru neviditelnypes.cz dne 27. března 2014.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu