Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Zdeněk Koudelka: Amnestie…


Zdeněk Koudelka: Amnestie předchází vězeňským nepokojům

Jinýma očima, 2. 1. 2013

Prezident republiky udělil amnestii. Zastavují se trestní stíhání delší osm let. Stát v trestním řízení musí chránit právo na přiměřenou délku řízení. Porušení tohoto práva neznemožňuje trestní stíhání, ale vzniká odpovědnost státu, která může být kompenzována výrazným snížením trestu nebo finančně.

Podle Evropského soudu pro lidská práva trestní stíhání trvající déle než šest let nelze tolerovat. Pokud státní zastupitelství a soud nejsou schopny za osm let dosáhnout rozsudku, je správné stíhání skončit. Zastavení se netýká závažných trestných činů s trestem odnětí svobody nad 10 let, uprchlíků do ciziny a skrývajících se osob.

Jsou amnestováni starší lidé. Staří vězni mají zvláštní nároky (nemoci, diety apod.), což zatěžuje věznice. Možnost recidivy trestné činnosti se vzhledem ke stáří vytrácí. Proto se osobám s věkem 75 let promíjí trest odnětí svobody, pokud nepřevýšil deset let.

U osob s věkem 70 let se promíjejí tresty nepřevyšující tři roky. Roku 2011 bylo u nás vězněno 27 osob nad 70 let. Tedy se to týká jen desítek lidí.

Prominuty a zahlazeny jsou tresty do jednoho roku. Dále jsou prominuty tresty do dvou let za předpokladu, že odsouzený nespáchal zločiny proti životu a zdraví a další závažné zločiny, a zároveň nejde o recidivisty.

Prominutí trestu je podmíněno nespácháním trestného činu v době pro zahlazení odsouzení, což jsou tři roky u trestů do jednoho roku a pět let u trestů na 1-5 roků.

Přeplněnost věznic je faktem a může vést i k vězeňské vzpouře. Stát musí tomuto stavu předejít ukládáním trestů domácího vězení či jiných alternativních trestů za bagatelní přečiny. Pokud tomu zatím tak není, je amnestie řešením, jak se vyvarovat nepokojů v přeplněných věznicích. Druhým řešením je stavba nových věznic, což je drahé.

Ve srovnání se západní Evropou je u nás více vězňů. Netrestáme rozdílně závažnou kriminalitu a méně závažné přečiny. V listopadu 2012 u nás bylo vězněno s trestem odnětí svobody do jednoho roku 6448 osob. S trestem 1-2 roky bylo vězněno 5300 osob včetně recidivistů, na které se amnestie nevztahuje. Trest odnětí svobody do dvou let má 51 procent ze všech asi 23 tisíc vězňů.

Vězni nastupují do výkonu trestu postupně a jen někomu bude prominut celý trest. Řada bude propuštěna dřív o pár týdnů. Amnestovanému zůstává povinnost nahradit škodu.

Zdeněk Koudelka, Právo, 2. ledna 2013

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu