Klaus.cz


Hlavní strana » Rozhovory » Odpovědi prezidenta na otázky…


Odpovědi prezidenta na otázky médií po jednání s prezidentem SRN Joachimem Gauckem

Rozhovory, 10. 10. 2012

Jaký význam má vaše společná návštěva v Lidicích?

Jsem velmi rád, že pan prezident Gauck pojede dnes odpoledne do Lidic a samozřejmě ho rád doprovodím. Jsme stejná generace a dnes ráno jsme si to v půlhodinovém soukromém rozhovoru vzájemně ujasnili. Stejně jako on jsem přesvědčen, že je nezbytné, abychom dalším generacím uměli minulost dobře ukázat a vyložit tak, aby na ni nebylo zapomínáno.

Kdy si myslíte, že budou česko-německé vztahy na podobné úrovni z obou stran? Kdyby se hovořilo nejenom o věcech Německa, ale také o otázkách vyhnání. Domníváte se, že už máme normální vztahy, nebo jsme překročili jakýsi práh normálních vztahů?

Jsem člověk, který velmi často hovoří o minulosti, a současně člověk, který si je vědom toho, jakou roli má minulost pro naši současnost a budoucnost. Možná někteří zde přítomní čeští novináři vzpomínají, jak jsem po pádu komunismu ve svých projevech používal paralelu tzv. zpětného zrcátka automobilu. Říkal jsem, že bez něj nemůže žádné auto jet, ale podstatné je, že nesmí být větší než přední sklo auta, kterým se řidič dívá dopředu. Debata o relativní velikosti zpětného zrcátka a předního skla je naprosto klíčová a prosil bych, aby i novináři na obou stranách uměli férově a seriózně dát váhu těmto dvěma věcem. Před 16 lety jsem s Helmutem Kohlem strávil rok přípravou česko-německé deklarace a myslím, že k tomu už nic nového a zásadnějšího nejsem schopen říci.

Snažil jste se přemluvit spolkového prezidenta, že další integrace Evropské unie by byla chybou? Dovedete si představit vstup České republiky do eurozóny?

S panem prezidentem Gauckem se natolik respektujeme, že by ani jednoho z nás nenapadlo, abychom jeden druhého přemlouvali. To bych se nikdy neodvážil udělat. Při tomto prvním setkání, které v rámci dvou hodin uběhlo velmi rychle, jsme o evropských otázkách téměř nemluvili, resp. podstatně méně, než byste očekávali. O tomto tématu budeme mít možnost si promluvit ještě během oběda i při cestě do Lidic. Nicméně myslím si, že pan prezident Gauck, stejně jako já, považuje situaci v Evropě, v Evropské unii a zejména v eurozóně za vážnou. Jsme přesvědčeni, že o ní musí být vážně a seriózně diskutováno. Oba jsme žili téměř půl století v totalitárním nedemokratickém systému, kde byla diskuze zakázána, a oba jsme přesvědčeni, že diskuze je východiskem k jakémukoliv vážnému řešení situace.

Pražský hrad, 10. října 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu