Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při státní večeři v Itálii

Projevy a vystoupení, 18. 9. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Bittoni, vážené dámy a pánové,

je pro mne velkou ctí, že Vám mohu při této slavnostní příležitosti zopakovat své poděkování za pozvání na návštěvu Vaší krásné země.

Vážený pane prezidente,

stále vzpomínáme na Vaši loňskou návštěvu České republiky, která se stala potvrzením všestranného partnerství a spojenectví našich zemí. I moje dnešní návštěva zde v Římě ukazuje, že je úroveň našich politických i ekonomických vztahů vynikající a že na obou stranách existuje silný zájem na jejich dalším rozvoji.

Naše země spojuje tisíciletá historie kulturních, hospodářských a politických kontaktů. Z Itálie k nám již od římských dob proudily významné civilizační impulsy v oblasti duchovní a materiální kultury. Díky tomu italské vlivy zapustily na našem území hluboké kořeny.  Významné památky české renesance a baroka, které spoluvytvořily podobu Prahy a dalších českých měst, byly dílem italských stavitelů a umělců spolu s jejich českými spolupracovníky. Každoročně je k nám přijíždějí obdivovat statisíce turistů z celého světa a spolu s nimi i mnoho turistů italských.

Platí to i naopak. Pro občany naší země Itálie patří k nejoblíbenějším zahraničním destinacím, kam cestují pracovně, za poznáním i za odpočinkem. Italské pobřeží v létě či Alpy v zimě hostí každý rok statisíce Čechů. Proto jsem nebyl při své nedávné návštěvě Trentina překvapen informací, že jsou Češi co do počtu na prvním místě mezi zahraničními lyžaři ve Vašich nádherných Dolomitech. Dnes jsou česko-italské vztahy nejintenzivnější v celé své historii. Týká se to obchodní výměny a investic, ale i kultury, sportu a dalších oblastí.

Pozitivní výsledky v oblasti vzájemných vztahů jsou bohužel konfrontovány s krizovým vývojem, v němž se ocitla eurozóna a dosavadní směřování evropské integrace. Není určitě náhodou, že finanční a ekonomická krize let 2008-9 tolik otřásla právě Evropskou unií a společnou evropskou měnou. Někteří z nás dlouhá léta upozorňovali na rizika zvolené formy evropské integrace a na negativní důsledky, které zavedení eura bude mít pro velmi rozdílné členské země eurozóny. Tyto hlasy byly bohužel ignorovány.

Česká republika netrpí nadměrným zadlužením a zachovala si vlastní měnu, ale přesto nás současný vývoj také poškozuje. Jsme vysoce otevřenou ekonomikou a přes 80% našeho exportu směřuje na trhy EU, kde panuje recese, dluhová krize  a kde mizí koupěschopná poptávka po našem zboží. Obáváme se další centralizace Evropy, obáváme se dalšího prohlubování demokratického deficitu, nemyslíme si, že motivem pro další integraci má být namísto chybějícího pocitu společné identity a z ní plynoucí solidarity strach z krize a z pádu eura.

Jsem přesvědčen, vážený pane prezidente, že nás i naše země spojuje společný upřímný zájem na tom, aby Evropa hledala řešení stabilní, řešení, která obnoví naši prosperitu. Jsem přesvědčen, že si v řadě otázek mezinárodní politiky rozumíme. Přesto je třeba říci, že potenciál vzájemné ekonomické spolupráce, a to jak bilaterálně, tak na třetích trzích, zdaleka nebyl vyčerpán. Proto věřím, že bude tato má návštěva dalším impulsem pro hledání cest k jeho využití a rozšíření. S tímto záměrem mne na této cestě doprovází i delegace významných představitelů českého businessu. Věřím, že jejich mise bude úspěšná.

Jsem rád, že vedle „věčného města“ Říma budu mít možnost v průběhu této návštěvy navštívit jak Neapol, na kterou mám z dob svého mládí řadu vzpomínek, tak ostrov Capri, který navštěvoval pozdější zakladatel Československa, náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Vážený pane prezidente, ještě jednou mi dovolte, abych poděkoval za krásné přijetí a pozvedl číši na česko-italské přátelství, na naši vzájemnou spolupráci, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Palazzo del Quirinale, Řím, 18. září. 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu