Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Dopis prezidenta republiky…


Dopis prezidenta republiky lídrům stran vládní koalice ohledně zákona o církevních restitucích

Dokumenty, 29. 8. 2012

V Praze dne 29. srpna 2012

Vážený pane předsedo vlády,

       obracím se na Vás jako na předsedu jedné ze stran vládní koalice ve věci návrhu zákona o církevních restitucích, jímž se bude dne 4. září – po jeho neschválení Senátem – opětovně zabývat Poslanecká sněmovna. Návrh se stal předmětem nejen ostrého střetu mezi vládní koalicí a její parlamentní opozicí na politické scéně, ale i neméně ostré diskuse i nesouhlasu v médiích a v naší veřejnosti. To všechno je ještě zesilováno politickým neklidem před nadcházejícími krajskými a senátními volbami.

       Opakovaně zaznívá názor, že pokud bude přijat ve své dnešní podobě, bude zákon znamenat prolomení časové hranice 25. února 1948, která dala v naší zemi celému procesu zmírňování majetkových křivd způsobených komunistickým režimem nezbytné limity a od nich odvozená pravidla. Došlo-li by k prolomení této časové hranice, zákon o církevních restitucích by daleko přesáhl problematiku narovnání vztahů mezi státem a církvemi a stal by se precedentem s těžko předvídatelnými důsledky pro majetkové nároky třetích osob z naší země i ze zahraničí vůči našemu státu. Otázku nezpochybnitelnosti majetkových poměrů tak, jak se u nás utvořily po druhé světové válce, jsem jako předseda vlády i jako prezident republiky vždy považoval za zásadní pro mezinárodní postavení i vnitřní stabilitu naší země. Ve dvoustranných vztazích s našimi sousedy i v závažných mezinárodních otázkách současnosti (např. Lisabonská smlouva) jsem zajištění a ošetření této priority věnoval prvořadou pozornost.

       Velmi mne znepokojují obavy řady občanů i právních odborníků z možného prolomení restituční hranice 25. února 1948 zákonem o církevních restitucích. Předpokládám, vážený pane předsedo, že vládní koalice, na jejímž půdorysu sestavená vláda zákon připravila a která jej v parlamentu prosazuje, si je těchto věcí dobře vědoma.

       Obracím se proto na Vás se žádostí o Vaši osobní garanci toho, že přijetí zákona nebude v žádném případě znamenat nebezpečný precedens prolomení této restituční hranice. Vaše ujištění považuji pro sebe za zásadní pro eventuální podpis zmíněného zákona.

       Se srdečným pozdravem

       Václav Klaus

Pozn: Dopis stejného znění obdrželi Petr Nečas, Karel Schwarzenberg a Karolína Peake.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu