Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Blahopřejný dopis prezidenta…


Blahopřejný dopis prezidenta republiky Vladimíru Mečiarovi

Dokumenty, 19. 7. 2012

V Praze dne 19. července 2012

Vážený pane premiére,

       dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poblahopřál k Vašemu nadcházejícímu životnímu jubileu a popřál Vám hodně zdraví, sil a spokojený život v soukromí i ve Vašem dalším působení ve veřejné sféře.

       Uplynulo dvacet let od okamžiku, kdy nám historie a osud daly do rukou nesmírnou zodpovědnost spolurozhodovat o osudech Československa – země, v níž jsme vyrostli a jež byla nám oběma i většině Čechů a Slováků drahá. Museli jsme se vyrovnat s nezbytností řešit komplikovaný problém soužití dvou národů v době zásadní systémové a geopolitické změny. Museli jsme jej řešit v době velkých existenčních nejistot, jež pociťovala a rozdílně si vysvětlovala nemalá část našich spoluobčanů. Měli jsme zodpovědnost za to, jak se nám podaří překonat nesmírně obtížné dědictví komunismu a převést naše země a národy do nových poměrů.

       Vážený pane premiére, jsem velmi rád, že dnes můžeme – spolu s drtivou většinou našich spoluobčanů, s drtivou většinou Čechů a Slováků – říci, že se nám to podařilo. Tím myslím nejen to, že se nově vzniklé Česká a Slovenská republika rozdělily pokojně a ústavně. Tím myslím i to, že jsou dnes, po dvaceti letech, oba naše státy v evropském srovnání úspěšné a stabilní. Ale ještě důležitější je to, že jsme stále – možná i více než dříve – nejbližšími přáteli a spojenci. Je to vidět nikoli pouze ve vztazích mezi politiky všech barev politického spektra. Je to vidět ve vztazích mezi občany, projevuje se to v hospodářství, kultuře, sportu, mezilidských vztazích. Onen nesmírně obtížný řez, který jsme před dvaceti lety společně provedli, se ukázal jako nezbytný a potřebný. Pomohl nám všem.

       Velký dík za to náleží Vám, pane premiére. Poznal jsem Vás jako silného a rázného politika, skutečného slovenského vlastence, i jako člověka, který se nebojí riskovat. Současně jsem Vás poznal jako uvážlivého státníka, který ovládá umění kompromisu a hledá pro svou zemi a svůj národ racionální řešení zásadních problémů, přičemž rozumí i zájmům a potřebám partnerů. Poznal jsem Vás jako politika, který umí držet slovo. I to bylo a je v české a slovenské politice, i na evropské scéně, výjimečné.

       Přeji Vám, vážený pane premiére, Vašim blízkým i Slovenské republice, o jejíž samostatnost jste se zasloužil, vše dobré.

       S pozdravem

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu