Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Indonéské vydání knihy Modrá,…


Indonéské vydání knihy Modrá, nikoli zelená planeta

Knihy, 12. 7. 2012

Předmluva autora

Od okamžiku, kdy kniha „Modrá, nikoliv zelená planeta“ spatřila světlo světa ve svém původním českém vydání, uplynulo už více než 5 let. To je v kontextu dnešního komunikačně propojeného světa dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možné znovu a s odstupem posoudit její základní teze.

Debata o globálním oteplování za tu dobu postoupila dál – změnilo se toho hodně a zároveň strašně málo. Dnes a denně jsou po celém světě vydávány nové a nové články, studie a knihy, které odhalují neudržitelnost a neobhajitelnost doktríny globálního oteplování. Jsem potěšen, když vidím, že se množí řady vědců, kteří se nebojí vystoupit proti této doktríně, slepě opomíjející přirozený vývoj klimatu na zeměkouli a považující za viníka mírného oteplování v posledním století výhradně člověka a jeho činnost.

I nadále však platí, že je velké množství politiků a veřejně činných osobností, které se nezdráhají pod maskou „vyššího dobra“ a „záchrany světa“ pochybnou doktrínu globálního oteplování prosazovat. Tato doktrína ohrožuje nejen svobodu jednotlivce, ale také formou nesmyslných regulací a dotací výrazně narušuje ekonomiku. Díky svému politickému náboji a mesianistickému podtextu se stala nejen inovovaným politickým nástrojem socialistů a levicových intelektuálů v boji proti svobodě, trhu a kapitalismu, ale také a především výdělečným businessem.

Oproti době, kdy jsem tuto knihu psal, došlo přece jen k jedné významné změně. Tehdy jsme byli svědky rozkvětu „klimatické hysterie“ plné radikálních výroků levicových novinářů a  alarmistických myšlenek prezentovaných různými národními i mezinárodními organizacemi. To už dnes tak úplně neplatí. Dnes už lidé tomuto alarmismu moc nevěří, a proto zastánci doktríny globálního oteplování změnili taktiku, jejich hysterie ustoupila. O to horší je, že opatření, která vyvolali, běží na plné obrátky.

Od roku 2007 však nepochybně přibylo těch, kteří se nebojí o globálním oteplování pochybovat a kriticky přemýšlet. Začíná přibývat i vědců, kteří vykročili ze zátiší vědeckých časopisů a zúčastňují se veřejné diskuse na toto téma.

Za uplynulé roky toho vím o této problematice daleko více i já. Desetistránkový seznam literatury z prvního vydání své knihy bych mohl snadno několikanásobně rozšířit, ale i kdybych se pokoušel knihu přepisovat od základu, žádnou kvalitativní změnu bych v ní neudělal. Indonéština je už 17. jazykem, do kterého byla kniha za uplynulé roky přeložena. Kromě mé mateřské češtiny si ji mohou čtenáři koupit také v němčině, holandštině, angličtině, ruštině, polštině, španělštině, bulharštině, italštině, francouzštině, slovinštině, albánštině, dánštině, arabštině, japonštině, portugalštině a černohorštině.

Chci poděkovat těm, kteří se zasloužili o vydání této knihy ve Vašem jazyce. Jsem rád, že své myšlenky můžu prezentovat také v Indonésii. Ačkoliv je Vaše země od mé vlasti geograficky velmi vzdálená, znamená pro ni zelená ideologie stejnou hrozbu jako pro evropské země. Slibně nastartovaná indonéská ekonomika by mohla doplatit na environmentalistickou doktrínu, s jejímiž následky – ve spojení s neuváženými centralistickými zásahy do hospodářství – se dnes tak obtížně potýkají ekonomiky evropských států.

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu