Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta při státní…


Projev prezidenta při státní návštěvě Indonéské republiky

Projevy a vystoupení, 9. 7. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Yudhoyono, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Českou a Indonéskou republiku dělí velká geografická vzdálenost. Naše země jsou v mnoha ohledech velmi rozdílné – malá vnitrozemská Česká republika v srdci Evropy s deseti milióny obyvatel oproti nesmírně rozmanité tropické Indonésii tvořené více než 17 000 ostrovy s 230 milióny obyvatel. Máme i rozdílné historické tradice a kulturu, velmi se liší naše ekonomiky a jejich potenciál. Právě pro tuto rozdílnost si ale možná máme navzájem co nabídnout. Věřím, že při vzájemné spolupráci zjistíme, že je i řada věcí, které nás mohou sbližovat.    

Ekonomické vztahy mezi Vaší zemí a tehdejším Československem existovaly již před II. světovou válkou.  Příkladem je aktivita obuvnického koncernu Baťa, který na indonéském trhu působí již od 20. let minulého století.

Obě naše země spojuje i nelehká poválečná historie. My jsme strávili 40 let v totalitním komunistickém režimu, ve Vaší zemi – po neúspěšném komunistickém puči v roce 1965, který způsobil obrovské lidské oběti – následovala více než tři desetiletí ne zcela demokratického režimu.  Jsem rád, že dnes v obou našich zemích funguje politická demokracie a že jak Česká republika v Evropské unii, tak Indonéská republika ve Vašem regionu patří ke stabilním a úspěšným zemím.

Právě v současné době probíhají ve světě významné změny. Evropa či spíše Evropská unie a její společná měna se nacházejí v závažných problémech. Naproti tomu Vaše část světa dynamicky roste, zvyšuje se standard i kvalita života Vašich občanů. Vše nasvědčuje tomu, že ekonomické problémy dneška nemají globální charakter.

Česká republika je členskou zemí Evropské unie, ale není členem eurozóny. Netrápí ji problém nadměrného veřejného dluhu ani hrozba bankovní krize. Naším problémem je velmi vysoká otevřenost naší ekonomiky a přílišná koncentrace na trhy Evropské unie, kam směřuje 83% našeho exportu. Proto usilujeme o vyváženější strukturu našich vztahů se zahraničím, a proto i tato má návštěva Indonéské republiky má vedle prioritního politického dialogu i velmi významnou dimenzi ekonomickou. Mou delegaci doprovází mise zástupců předních českých firem a věřím, že české firmy, český průmysl a čeští investoři začnou úspěšně participovat na dynamickém rozvoji Vaší země a že mají svým partnerům co nabídnout – ať již jde o energetiku, ochranu životního prostředí, strojírenství či o další moderní obory.  

Dobře víme, že je Indonésie velmi rozmanitá země nesmírných přírodních krás, domov mnoha barvitých etnik a kultur, země ohromného bohatství světových kulturních památek. Před 18 lety jsem měl příležitost navštívit Vaše hlavní město tehdy jako předseda vlády. Má dnešní prezidentská oficiální návštěva je pro mne a mou delegaci novou příležitostí, jak lépe poznat život ve Vaší zemi a seznámit se s jejím kulturním bohatstvím. Měli jsme velký zážitek z návštěvy Yogyakarty a chrámových komplexů v její blízkosti, které patří k pokladům světového kulturního dědictví. Jsem rád, že občané České republiky ve stále větší míře objevují jako turisté krásy Vaší země a věřím, že se i turistika může stát významnou oblastí naší spolupráce.

Vážený pane prezidente, velmi oceňujeme, že se Vám daří vést Vaší zemi na cestě úspěšného rozvoje. Víme, že Vám jí komplikovaly dlouholeté místní konflikty a řada přírodních katastrof. Jsme přesvědčeni, že je nadějný ekonomický rozvoj, který Vaše země zažívá, tou nejlepší prevencí před opakováním společenských konfliktů a že Vám dává lepší možnosti vzdorovat přírodním katastrofám, které Vaši oblast často sužují.

Přeji Vám, abyste byli úspěšnou zemí, přeji Vám prosperitu a stabilitu, přeji našim národům úspěšnou spolupráci a Vám, pane prezidente a Vašim blízkým, přeji mnoho zdraví. Dovolte mi, abych na to pozvedl svou číši.

Václav Klaus, Jakarta, Indonésie, 9. července 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu