Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při státní návštěvě v Malajsii

Projevy a vystoupení, 5. 7. 2012

Vaše Veličenstvo, vážené dámy a pánové,

je pro mě velkou ctí, že Vám při této slavnostní příležitosti mohu ještě jednou poděkovat za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Na tuto návštěvu jsme se opravdu všichni těšili.

Naše země dělí více než dvanáct hodin letu, velmi rozdílné je podnebí, příroda, ale i historické tradice a způsob života obyvatel obou zemí. Přesto mám pocit, že jsme přijeli do přátelské země. Byl jsem zde jako předseda vlády České republiky již v roce1996 a jsem rád, že mohu na vlastní oči vidět úspěšný rozvoj Vaší země, ke kterému od té doby došlo. Víme, že Malajsie zažívá rychlý ekonomický, technologický i společenský rozvoj a že je jedním z mála vzácných případů úspěšné multietnické a multikulturní společnosti.

Česká republika prošla v posledních dvou desetiletích radikální společenskou a ekonomickou transformací a po čtyřiceti letech komunistické totality se znovu stala fungující parlamentní demokracií a tržní ekonomikou, úspěšně navázala na svou staletou průmyslovou tradici a je hospodářsky a finančně stabilní členskou zemí Evropské unie. Toto připomínám právě v době, kdy některé evropské země čelí vážným potížím v oblasti veřejných financí a stability bankovního sektoru. ČR má relativně velmi nízký veřejný dluh a zdravý finanční sektor, který se poučil z turbulencí z období asijské finanční krize před 15 lety, na níž jistě dobře pamatujete, a který byl schopen přestát nedávnou evropskou finanční krizi bez potřeby jediné koruny vládní finanční podpory.

Česká ekonomika je jednou z nejotevřenějších ve světě, ale drtivá část našeho exportu – více než 83% - směřuje na trhy Evropské unie, které dnes stagnují a ani ve střednědobém horizontu neslibují naději na výraznější zlepšení. Proto máme eminentní zájem na tom, abychom naší nadměrnou orientaci na tyto trhy změnili a otevřeli prostor pro spolupráci s partnery v dynamických oblastech dnešního světa. Malajsie takovou zemí je.

Proto vedle posílení politické a kulturní spolupráce přikládáme mimořádný význam rozvoji hospodářských vztahů, rozšíření obchodní výměny a investic. I proto mne na této cestě doprovází zástupci významných průmyslových a obchodních firem z České republiky a věřím, že se jim s jejich malajskými partnery podaří nalézt nové perspektivní oblasti pro vzájemný obchod i investice.

Vaše Veličenstvo, již v roce 1996 jsem při své první návštěvě mohl obdivovat jak přírodní krásy Vaší země, tak symboly jejího nadějného hospodářského vzestupu. Vzpomínám si, že jsme měli i možnost navštívit tehdy ještě nedostavěné Petronas Towers. Při mé dnešní návštěvě zavítáme vedle Vašeho hlavního města i do státu Sarawak na ostrově Borneo. Těšíme se, že budeme mít příležitost poznat i více z přírody, tradic a způsobu života obyvatel vzdálenější části Vaší rozlehlé a rozmanité země.

Vaše Veličenstvo, v naší části světa si v posledních letech mnozí zvykli hovořit o globální krizi a považovat své vlastní problémy za problémy celého světa. Dobře vím, že je to optika falešná. Právě návštěva takové země jako je Malajsie, přesvědčí každého, že krize, o níž se stále píše v západních médiích, je geograficky omezená, že rozvoj v jiných částech světa – a především v té Vaší – postupuje velmi rychle kupředu a že bychom u Vás v mnohém měli hledat inspiraci, jak se zbavit našich problémů.

Dovolte mi proto, abych pozvedl číši a připil na spolupráci našich zemí, na jejich rozvoj a prosperitu a na zdraví Vás, Vaše Veličenstvo, a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Královský palác, Kuala Lumpur, Malajsie, 5. července 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu