Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy švýcarské prezidentky

Projevy a vystoupení, 4. 6. 2012

Vážená paní spolková prezidentko, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás při příležitosti této slavnostní večeře dnes ještě jednou přivítal na Pražském hradě. Vaše dnešní návštěva je symbolickým vyjádřením velmi dobrých tradičních všestranných vztahů mezi našimi zeměmi a tak ji také chápeme. Naše vztahy mají dnes – a stejně tak měly i v minulosti – přirozený a spontánní charakter, a proto máme na čem stavět i jejich vývoj v budoucnu.

Švýcarská konfederace je pro nás příkladem úspěšné země, která vyniká nejen svými přírodními krásami, ale i vyspělou ekonomikou, svou tradiční neutralitou a svým tolerantním a decentralizovaným demokratickým politickým systémem. Švýcarsko je pro nás i příkladem země, která promyšleně a efektivně buduje své postavení na evropském kontinentě, která si je vědoma svých priorit a zájmů a která je dovede účinně obhajovat. Je příkladem toho, že i malá země může být v dnešním, tzv. globalizovaném světě úspěšná, prosperující a konkurenceschopná.

Naše země mají mnoho společných zájmů. I když Švýcarsko – na rozdíl od nás – není členem Evropské unie, obě země se pohybují ve společném hospodářském prostoru, obě země používají své vlastní měny, obě jsou závislé na vývozu svého zboží či služeb a pro obě má trh Evropské unie klíčový význam.

Ze všech těchto důvodů nás spojuje i zájem na tom, aby evropská integrace postupovala racionálním a realistickým směrem, aby se evropským politikům povedlo správně vyhodnotit příčiny současné vážné krize některých členských zemí EU i celé konstrukce evropského uspořádání a aby byli schopni provést v Evropě tomu odpovídající změnu politiky. Jinak hrozí, že politické důsledky dlouhodobé stagnace či deprese ohrozí mnohé z toho, čím se náš kontinent v posledních desetiletích pyšnil. Již nyní jsme svědky, jak v mnoha zemích získávají na síle extrémistické síly a jak dříve na odiv stavěná tolerance, otevřenost a multikulturalismus snadno přecházejí ve svůj opak.

Oceňujeme, že v minulosti, v dobách, kdy naše země byla obětí totalitních režimů, Švýcarsko otevíralo své dveře těm, kteří před těmito režimy z naší země odešli a poskytlo jim nový domov. Bylo jich mnoho, jedním z nich byla i moje sestra a její rodina. Dnes Češi do Švýcarska přijíždějí většinou za odpočinkem jako turisté, relativně málo z nich i za prací. Věřím, že omezení v pracovní oblasti, která Vaše vláda vůči některým zemím nedávno přijala a která se vztahují i na naše občany, jsou pouhým krátkodobým opatřením, které naše dlouhodobé vztahy nebude narušovat.

Vážená paní prezidentko, dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na to, aby obě naše země mohly žít ve stabilní a prosperující Evropě, aby se naši občané mohli bez omezení poznávat a spolupracovat, dovolte mi, abych připil na Vaše zdraví a zdraví Vašich blízkých.

Václav Klaus, Rudolfova galerie Pražského hradu, 4. června 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu