Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy islandského prezidenta

Projevy a vystoupení, 17. 5. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Moussaieffová, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás dnes večer přivítal na Pražském hradě a vyjádřil svou radost z toho, že Vám, vážený pane prezidente, mohu oplatit pohostinství, kterého se mně a mé delegaci dostalo před již téměř sedmi lety na státní návštěvě Vaší krásné země.

Tehdy jsme měli příležitost setkat se z dnešního pohledu v době téměř idylické, v době vrcholící dlouhodobé ekonomické prosperity ve světě, v Evropě i v našich zemích. Vzpomínám, že jsem mohl větší část svého projevu při podobné příležitosti věnovat svému obdivu k výjimečným přírodním krásám Vaší země či světově uznávaným velikánům islandské literatury.

Bohužel, několik uplynulých let přineslo Západu, Vaší zemi a v současnosti i některým členským státům Evropské unie nepříjemné vystřízlivění z dlouhodobého života na dluh, z nerealistických integračních projektů, z očekávatelných, ale zamlčovaných efektů společné evropské měny. Island, dlouhodobý příklad prosperity a hospodářské expanze, patří mezi země, které mezi prvními zaplatily nebo dosud platí účet za nesnesitelnou lehkost bytí v nedávné minulosti, abych parafrázoval titul knihy českého spisovatele Milana Kundery.

Pozorně jsme sledovali a sledujeme průběh krize a vyrovnávání se s ní ve Vaší zemi. Jsme přesvědčeni, že tato nepříjemná etapa v moderní historii Vaší země je úspěšně překonávána a že Island znovu bude úspěšnou zemí s vysokou životní úrovní, vyhledávanou kvůli svým přírodním krásám turisty z celého světa i z České republiky. Oproti jiným evropským zemím, které dnes plní stránky novin, máte jednu výhodu. Nebyli jste a nejste členy eurozóny. Můžete přijímat racionální opatření ve Vaší hospodářské politice, můžete obnovit konkurenceschopnost Vašeho exportu i celého hospodářství. Prostě máte svůj osud a svou budoucnost ve svých rukách.

Právě to ale nemůže učinit řada zemí v Evropě, které by potřebovaly Váš příklad následovat. Všichni dnes platíme a budeme platit vysokou cenu za politicky nesmírně ambiciózní současný projekt evropské integrace, který neumožňuje nalézat přirozená, schůdná a přijatelná řešení.

Jsem proto rád, že mohu na Pražském hradě přivítat představitele země, která ukazuje, že z hluboké krize existuje cesta ven k nové a perspektivní budoucnosti. Přeji Vám a Vaší zemi, vážený pane prezidente, na této cestě vše dobré.

Chci Vás informovat, že Česká republika prochází touto nelehkou etapu relativně dobře. Naše veřejné finance, které se přesto snažíme reformovat, jsou relativně stabilizované, máme v evropských poměrech nízké vnější i vnitřní zadlužení, český průmysl je konkurenceschopný a nezaměstnanost dramaticky neroste. Přesto vláda nastoupila přísný kurs úspor, který pochopitelně není populární. Jsem přesvědčen, že i v budoucnu bude Česká republika stabilní a prosperující zemí a že bude atraktivním partnerem, který má světu co nabídnout. Doufám, že takový dojem si z této státní návštěvy odvezete i Vy, vážený pane prezidente, a Vaše delegace.

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na novou prosperitu a šťastnou budoucnost Islandské republiky, na přátelství naši zemí, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 17. května 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu