Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev na státní večeři u…


Projev na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Ázerbájdžánské republiky

Projevy a vystoupení, 5. 4. 2012

vstup do fotogalerie

Vážený pane prezidente, vážená paní Alijevová, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás u příležitosti Vaší státní návštěvy zde na Pražském hradě ještě jednou přivítal. Jsem velmi rád, že za méně než rok, který uplynul od mé loňské návštěvy Baku, máme příležitost pokračovat v našem započatém dialogu, diskutovat jak vývoj uvnitř našich zemí, tak aktuální témata v mezinárodních vztazích, ale hlavně možnosti a perspektivy vzájemné spolupráce.

Vím, vážený pane prezidente, že nejste v Praze v roli prezidenta poprvé. Vzpomínám na naše setkání při summitu Východního partnerství před třemi lety, organizovaného v rámci našeho předsednictví Evropské unie. Věřím, že Vaše dnešní návštěva přinese nadějně se rozvíjejícím česko-ázerbajdžánským vztahů nový, velmi potřebný impuls.

Máme v nich na co navazovat.  Naše ekonomická spolupráce započala hluboko v dobách komunismu a výrobky českého průmyslu jsou na ázerbájdžánském trhu i ve Vašem průmyslu dobře známy. Přímé vztahy však můžeme rozvíjet až v posledních dvaceti letech, poté, co Vaše republika získala samostatnost. Je velmi potěšující, že intenzita našich vzájemných vztahů na všech úrovních vzrůstá. Velmi tomu napomohlo zřízení našich zastupitelských úřadů v Praze a Baku, dobrá práce velvyslanců a zavedení přímého leteckého spojení mezi Prahou a Baku. Za zmínku stojí rostoucí počet vzájemných návštěv na vysoké politické úrovni i sílící kontakty v podnikatelské sféře. Vrcholem jsou pochopitelně prezidentské státní  návštěvy, jako byla má loňská v Baku a jakou je dnes Vaše přítomnost, pane prezidente, zde v Praze.

Loni v květnu jsme měli příležitost poznat, jakým rychlým a dynamickým rozvojem Vaše krásná země prochází. Seznámili jsme se s ambiciózními plány, které připravujete a už realizujete. České firmy mají o účast na Vašem ekonomickém rozvoji velký zájem. Již existuje řada úspěšných příkladů takové spolupráce v oblasti průmyslu, budování infrastruktury, dodávek strojů a technologií i spotřebního zboží, na které můžeme navazovat a nacházet nové příležitosti.

Chci na tomto místě zdůraznit, že pro Českou republiku se Ázerbájdžán stal strategickým partnerem – jedním z nejvýznamnějších dodavatelů ropy pro naše hospodářství. Přejeme si tuto relaci dále rozvíjet. Máme zájem o účast v energetických projektech, které připravujete, máme zájem o stabilní a dlouhodobé vztahy i v dalších oblastech jako je kulturní výměna, školství a turistika, která se velmi slibně rozvíjí.

Přejeme si, vážený pane prezidente, aby se Vaše země, ležící v politicky velmi komplikovaném regionu, těšila stabilitě a mírovému rozvoji. Přejeme Vám, aby se mírovými prostředky podařilo vyřešit konflikt, který komplikuje situaci ve Vaší zemi již tak dlouhou dobu. Přejeme si, aby neeskalovala situace i v dalších ohniscích napětí a nestability, která jsou relativně blízko Vaší zemi. Česká republika vždy podporovala a bude podporovat všechny mezinárodní akce a iniciativy, které k tomuto cíli povedou.

Vážený pane prezidente, jsem přesvědčen, že Vaše návštěva v České republice bude pro naše vzájemné a všestranné vztahy významným impulsem. Věřím, že si z této Vaší návštěvy odvezete stejně příznivé dojmy a pocit přátelství, které jsem já a moje delegace zažil loni v Ázerbájdžánu.

Dovolte mi, vážený pane prezidente, abych pozvedl číši a připil na spolupráci našich zemí, na šťastnou budoucnost občanů Vaší země a na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 5. dubna 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu