Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Zdravice prezidenta republiky…


Zdravice prezidenta republiky účastníkům slavnostního zasedání Sokola

Dokumenty, 12. 3. 2012

Vážení účastníci slavnostního zasedání,

protože dnes nemohu být s Vámi, dovolte, abych Vás alespoň touto formou pozdravil. 150 let od založení Sokola je nejen příležitostí toto už nesporně úctyhodné výročí oslavit, ale i příležitostí připomenout si význam sokolského hnutí pro naši zemi. Sokol je neodmyslitelně spojen se vznikem a osudy československého, resp. českého státu a členové Sokola sehrávali významnou úlohu při jeho budování a obraně. Ač se Sokol stal nepohodlným pro všechny totalitní režimy a jeho činnost byla v minulém století třikrát ukončena, sokolské hnutí a jeho ideje ve společnosti zůstaly.

Sokol od samého počátku nevznikal jen jako občanské sdružení, jehož cílem a posláním je zvyšování tělesné, duchovní a kulturní úrovně svých členů, ale jeho aktivity měly vždy širší, celospolečenský přesah. Sokol vedl k výchově k čestnému chování, k úctě k demokracii, k vlastenectví, k péči o dědictví našeho národa a k národnímu sebevědomí.

Vždy jsem oceňoval, že se ve své činnosti nevěnuje výhradně mládeži, ale že ovlivňuje a provází své členy během jejich celého života. Jeho aktivity – jak jsem se mnohokrát mohl přesvědčit – jsou neoddělitelnou součástí života nejen našich měst a obcí, ale i mnoha míst po celém světě.

Hodnoty a ideje, na kterých po jeden a půl století Sokol stojí, nejsou ani v dnešním světě nemoderní a nepředstavují pouhou nostalgii k časům dávno minulým. Jsem přesvědčen, že spojení pohybu a všestranného rozvoje člověka s úctou k vlasti není přežitkem a že tyto hodnoty mají co říci i dnes. Možná ještě více, než kdy předtím.

Přeji Sokolu mnoho dalších let existence.

Václav Klaus, v Praze dne 28. února 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu