Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta na státní…


Projev prezidenta na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Libanonské republiky

Projevy a vystoupení, 1. 3. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Sleiman, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás dnes již podruhé přivítal na Pražském hradě a vyjádřil naději, že se Vám u nás líbí a přesvědčení, že tato Vaše návštěva bude znamenat významný krok k rozšíření našich vzájemných vztahů.

Velmi dobře si vzpomínám na svou oficiální návštěvu Libanonské republiky v roce 2004, v době plné optimismu ze započaté obnovy Vaší země po dlouhotrvající občanské válce, v době plné nadějí na národní usmíření a stabilitu. Mohli jsme obdivovat přírodní krásy Vaší země – nejen zasněžené vrcholky hor nad palmami a subtropickým mořem, ale i poklady Vaší, mnoho tisíciletí trvající historie –, mohli jsme se setkat s klíčovými osobnostmi Vašeho politického i hospodářského života a spolu s nimi jsme se snažili pro nás znovu otevřít Vaši zemi jako tradiční bránu na Blízký východ.

Následující tragické události – smrt premiéra Harírího, s nímž jsme tehdy měli velmi pěkná jednání – a řada dalších politických komplikací uvnitř Vaší země i v jejím okolí naše tehdejší společná optimistická očekávání bohužel zkomplikovaly. Potvrzuje se, že stabilita Libanonu až příliš těsně souvisí se stabilitou poměrů ve Vašem okolí a ty, zdá se, představují uzel stále komplexnějších a komplikovanějších problémů. Již nejde pouze o více než 60 let trvající izraelsko-palestinský konflikt, který je trvalým ohniskem napětí v regionu i v celosvětové politice. Další destabilizaci poměrů přinesla válka a na ní navazující situace v Iráku, opakující se napětí kolem Íránu a v poslední době i tzv. Arabské jaro, které otřáslo poměry v mnoha arabských zemích a v současnosti se projevuje zejména v tragickém občanském konfliktu v Sýrii, v zemi, s níž jste historicky velmi silně spojeni.

Dobře si uvědomujeme, jak složité a obtížné je zajistit obyvatelům Vaší země v této situaci mír, stabilitu a prosperitu. Přesto věřím, že se Vaší zemi i celému regionu podaří projít dnešním obdobím nejistot úspěšně, že společenský pohyb v sousedních zemích nakonec přinese stabilnější poměry a lepší život jejich obyvatelům a že se existující konflikty podaří vyřešit mírovou cestou jednáním těch, kterých se to týká. Spoléhání se na spásná řešení, která by měla přijít od velmocí či mezinárodního společenství, se ukázala být jako lichá. Zvítězit může pouze ochota ke kompromisu, realismus a hledání společných zájmů mezi těmi, kterým je souzeno spolu nebo vedle sebe žít.

Česká republika má s arabským světem i s Vaší zemí mnohostranné vztahy a má zájem je dále rozvíjet. Dobře víme, že je libanonský trh v mnoha oborech a komoditách i dnes branou do celého regionu a že na něm působí řada zkušených a dlouhodobě úspěšných partnerů našich firem.

Naše země má zájem rozšířit své ekonomické vztahy s Vaší zemí a s Vaším regionem. Nechceme udržovat přehnaně vysoký podíl stagnující Evropské unie na našem zahraničním obchodu. Hledáme nové partnery, nové možnosti, nové trhy.

Vážený pane prezidente, jsem přesvědčen, že Vaše dnešní návštěva bude významným impulsem pro česko-libanonskou spolupráci. Přeji Vaší zemi, aby se jí dařilo překonávat problémy a obtíže plynoucí z nelehké historie i neméně komplikované přítomnosti. Přeji občanům Vaší země stabilitu a prosperitu. Přeji našim národům úspěšnou a bohatou vzájemnou spolupráci.

Dovolte mi, vážený pane prezidente, abych na to pozvedl číši a abych rovněž popřál zdraví a štěstí osobně Vám a Vašim blízkým.

Václav Klaus, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 1. března 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu