Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Vystoupení prezidenta…


Vystoupení prezidenta republiky na zahájení výstavy „Carský dvůr pod žezlem Romanovců“

Projevy a vystoupení, 8. 12. 2011

Vážené dámy, vážení pánové,

nemíváme příliš často příležitost být svědky setkání kulturních a historických světů, které mají na jedné straně mnoho společného, na straně druhé jsou odlišné. Pražský hrad jako symbol české státnosti, moskevský Kreml jako symbol státnosti ruské. Unikátní výstava pokladů uchovávaných v muzeích moskevského Kremlu našla na Pražském hradě stejně jedinečné zázemí – výstavní prostor Císařské konírny postavené v době Rudolfa II., který vládl ve stejně stejné době jako první romanovští carové, jimž je výstava věnována.

Význam této výstavy vidím ve třech oblastech. V oblasti kulturní představuje pro naši veřejnost jedinečnou příležitost seznámit se se starým ruským uměním vyjadřujícím pravoslavnou východní křesťanskou tradici, která leží v základech ruské kultury. Je odlišná od naší západokřesťanské, má jiný výraz i akcent a dosud jsme u nás neměli příležitost ji dostatečně poznat a pochopit.

Současně chci vyzvednout politickou dimenzi této výstavy.  Myšlenka na její uspořádání vznikla v průběhu mé pracovní návštěvy v Moskvě na podzim roku 2009, s prezidentem Medveděvem jsme se na ní shodli a dali jí svou záštitu.  Přesto jistě každý, kdo trochu tuší, kolik práce a problémů představuje uskutečnění takto mimořádně náročného projektu ve velmi krátké době, ocení dílo všech, jimž tato výstava vděčí za svou existenci.

Chci při této příležitosti poděkovat prezidentu Dmitriji Medveděvovi, jehož podpora nepochybně přispěla k velkorysosti, s jakou ruská strana ke spolupráci s Pražským hradem přistupovala. Chci poděkovat všem našim ruským partnerům, zvláště pak ředitelce kremelských muzei Jeleně Gagarinové a jejím kolegům, kteří odvedli ohromný kus práce. Stejně tak děkuji za součinnost ministerstvu kultury ČR, pochopitelně i mým spolupracovníkům z Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu a všem dalším, kteří se o úspěch tohoto výstavního projektu zasloužili.

Tuto výstavu otevíráme u příležitosti oficiální návštěvy prezidenta Ruské federace Dmitrije Medveděva v České republice. Má proto i výrazný symbolický význam. Dokumentuje, že naše vztahy jsou všestranné a plnohodnotné, že jim dominuje zájem na vzájemném poznání a porozumění, že minulost, která zatěžovala naše vztahy, se daří naším společným úsilím překonávat a otevírat dveře budoucnosti.

Proto je tato výstava o starém ruském uměni nejen výstavou o historii, ale mnoho vypovídá i o současnosti česko-ruských vztahů. Věřím, že bude takto i přijata a oceněna naší veřejnosti. Bude mi ctí ji s panem prezidentem Medveděvem otevřít.

Václav Klaus, zahájení výstavy „Carský dvůr pod žezlem Romanovců“, Španělský sál, Praha, 8. prosince 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu