Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev na oficiálním obědě na…


Projev na oficiálním obědě na počest prezidenta Medveděva

Projevy a vystoupení, 8. 12. 2011

Vážený pane prezidente, vážená paní Medveděvová, vážení členové vlád a parlamentů obou zemí, vážené dámy a pánové,

dovolte mi Vás všechny zde na Pražském hradě velmi srdečně přivítat.

Je mi velkou ctí, vážený pane prezidente, že Vás mohu již podruhé přivítat v České republice. V loňském roce jste v těchto historických prostorách spolu s americkým prezidentem Obamou podepsal významnou odzbrojovací dohodu. V roce letošním přijíždíte na bilaterální návštěvu, kterou považuji za další důležitý mezník ve všestranně se rozvíjejících česko-ruských vztazích.

Ruská federace je v řadě oblastí jedním z našich klíčových partnerů.  Je zemí, která má významnou váhu a vliv ve světové politice a ekonomice. Je zemí, která má nadějné perspektivy dalšího rozvoje. Proto naše veřejnost Vaší návštěvě, vážený pane prezidente, přikládá velký význam.

Česká republika má zájem na našich stabilních a vzájemně prospěšných vztazích. Má zájem i na stabilitě celého našeho kontinentu. Jsme proto rádi, že uplynulé období v tomto ohledu přineslo některé pozitivní výsledky a že se mezi Ruskem a evropskými zeměmi podařilo zvýšit vzájemnou důvěru a spolupráci. Přejeme si, aby takový trend pokračoval i do budoucna.

Vážený pane prezidente, přijíždíte k nám v neklidné době. Dluhová krize, v níž se ocitla řada evropských zemí, je jen dobře viditelným projevem hlubších problémů evropských ekonomik a dosavadního způsobu evropské integrace. To se dotýká, i když s různou intenzitou a v různé míře, obou našich zemí.

Česká republika je zemí, která je velmi silně závislá na exportu do západní Evropy, dopady nastupující recese proto pocítí a cítit už je začíná. Vývoj v Evropě se nepochybně dotkne i Vaší země, i když ta je na Evropu navázána úplně jiným způsobem.

Měli bychom tento složitý vývoj využít jako příležitost pro zvýšení hospodářských kontaktů našich zemí, které mají nejen dlouhou tradici, ale i mnoho úspěšných příkladů ze současnosti. Potenciál je ohromný. Svědčí o tom velký zájem, který Vaše dnešní návštěva, vážený pane prezidente, vyvolává mezi českými podnikateli, ale i řada mezivládních dohod a významných hospodářských smluv a kontraktů, které byly mezi českou a ruskou stranou dnes podepsány. To jsou ta nejlepší protikrizová opatření.

Na českém trhu již působí stovky ruských investorů a stejně tak i v Rusku existuje velký počet českých investorů, z nichž někteří jsou zde dnes přítomni. Máme zájem na spolehlivém partnerství v dodávkách energetických surovin, v energetice, v dopravním strojírenství, v infrastrukturních projektech a v řadě dalších oblastí.  Naším velkým tématem je i projekt rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Chci Vás, pane prezidente, ubezpečit, že v soutěži o realizaci tohoto projektu zajistíme všem účastníkům rovné podmínky. 

Česko-ruské vztahy však nejsou pouze politikou či hospodářskými kontakty. Patří k nim i intenzivní vztahy v oblasti kultury, sportu, vědy, školství, turistiky a mezilidských vztahů v nejširším slova smyslu. Jsem velmi rád, že je s Vaší dnešní návštěvou spojen mimořádný kulturní počin – unikátní výstava pokladů kremelských uměleckých sbírek, na jejímž uspořádání jsme se domluvili před dvěma lety při mé návštěvě v Moskvě a kterou dnes odpoledne společně zahájíme. 

Vážený pane prezidente, Vaši dnešní návštěvu chápu jako symbolické potvrzení vysoké úrovně vztahů mezi našimi zeměmi, které se nám v uplynulých letech postupně dařilo zbavovat nelehké zátěže minulosti. Naše dnešní vztahy jsou vztahy dvou suverénních zemí, které respektují své zájmy a jsou připraveny spolupracovat.

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na naši spolupráci, na přátelství a partnerství, na šťastnou budoucnost Vašich spoluobčanů a na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 8. prosince 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu