Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Předmluva prezidenta…


Předmluva prezidenta republiky ke knize Víta Vojty Čínský svět

Dokumenty, 4. 11. 2011

Současný rozmach Číny se stal v posledních letech všeobecně známým a přijímaným faktem. Svou dynamikou budí v někom zájem a zvědavost, v jiném neklid, ale jen málokoho nechává lhostejným. Čínská říše bývala po staletí opředena tajemstvím a mýty, které sice většinou odvála moderní doba, přesto však mnohé zůstává pro nás zahaleno v  obtížně pochopitelných jevech. V poslední době se svět sice zmenšil, v rozsahu hodin je možné být kdekoliv, i v Číně, avšak občasné nepochopení a rozpory mezi jednotlivci, kulturami i národy nelze ani dnes překonávat tak snadno jako vzdálenosti.

Čína došla do svého současného stadia a vynutila si pro sebe celosvětově důležitou roli po krůčcích během tisíciletí své starší historie a skokově v moderních dějinách. Mnohé její stránky, dnes široce diskutované a občas i kritizované, jsou výsledkem dlouhodobých dějů, které ji přetvářely, vedly k její obrovské populaci, definovaly její územní rozsah, rozčlenily její národnostní strukturu a vyprofilovaly i množství rozporů, vlastních každé společnosti, západní i východní.

Není divu, že nás proto naše domácí zkušenost může při posuzování moderní Číny občas svést k mylným závěrům. Proto nelze než uvítat snahy o nové pohledy z neobvyklých úhlů a odborné pokusy o vysvětlení souvislostí čínské minulosti s dneškem. Kniha Čínský svět obnažuje kořeny čínské civilizace a ukazuje východiska společenských principů, na kterých dnešní Čína stojí a přispívá k našemu pochopení čínské civilizace.

Čínu jsem navštívil vícekrát v devadesátých letech minulého století jako předseda vlády, dvakrát pak jako prezident. Přestože mé první dvě návštěvy dělilo jen deset let, přijel jsem pokaždé do jiné země a musím přiznat, že mě Čína mimořádně zaujala. Důrazně a originálně mluvila ke mně jako k člověku jiné kultury, a to i prostřednictvím mého oboru, ekonomie. Především významnou řadou hospodářských opatření, svým dynamickým tempem a velkým lidským nasazením. Během všech svých cest jsem se snažil spíše pokládat otázky a naslouchat nežli zaujímat snadné, rychlé, ale vratké soudy o jiné zemi, navíc takového rozměru a takové různorodosti.

Myslet si, že pochopíme tento mnohonárodní celek, fakticky jednu civilizaci, položíme-li na ni mřížku požadavků civilizace Západu, pak ztroskotáme. Na některé principy jistě rezignovat nemůžeme. Stejně chybné však je nutit současnému typu čínského zřízení zjednodušenou nálepku komunistického totalitarismu. Tím zůstaneme na povrchu a nepochopíme nic.

S autorem knihy jsem se po léta potkával, pracovně i lidsky, absolvoval se mnou též dvě dlouhé cesty do Číny a východní Asie. Velmi bych si přál, aby jeho práce pomohla čtenářům udělat si vlastní úsudek o tak důležité zemi, jaká Čína je. Aby pak byli schopni dohlédnout dál, samostatně a svobodně, až za každodenní, často nepřesný a především mediálně „zvířený prach“.

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu