Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Vystoupení prezidenta u…


Vystoupení prezidenta u příležitosti odhalení sochy Woodrowa Wilsona

Projevy a vystoupení, 5. 10. 2011

Vážený pane velvyslanče, pane primátore, vážení vzácní hosté, dámy a pánové,

socha amerického prezidenta Woodrowa Wilsona bude v Praze za několik okamžiků slavnostně odhalena již podruhé. I to je důkazem naší složité historie a našich křivolakých osudů ve dvacátém století. Poprvé byla socha odhalována, před 83 lety, 4. července 1928. Bylo to nedaleko odsud, v místě, kde dnes stojí nová budova Hlavního, dříve – a pro mou generaci – Wilsonova nádraží.

Před 83 lety a stejně tak i dnes se o postavení pomníku prezidentu Wilsonovi přičinili Američané českého původu, kteří na svou vlast nezapomněli a kteří zůstali jejími přáteli. I dnešními iniciátory a organizátory znovupostavení této sochy jsou naši přátelé, sdružení ve společnosti American Friends of the Czech Republic.

Ani dnes se tedy nejedná o akci organizovanou státy či oficiálními institucemi, ale o aktivitu občanů obou spřátelených národů: Čechů a Američanů. Tento dobrý vztah se za těch 83 let nezměnil. Při své nedávné návštěvě Spojených států jsem se o něm mohl znovu přesvědčit.

Přátelství České republiky a Spojených států amerických není jen formálním spojenectvím dvou států. Je to přátelství mezi lidmi, jsou to široké a mnohovrstevnaté obchodní, kulturní a vědecké kontakty. Toto přátelství bylo pevné již za První republiky, o čemž tehdy svědčilo i postavení sochy amerického prezidenta, který stál u zrodu Československa, v samotném centru Prahy. Jak všichni víme, nacisté ji nechali strhnout 12. prosince 1941, den po vyhlášení války Spojeným státům.

I když komunistický režim vztahu mezi USA a Českou republikou nepřál, Spojené státy pro mnohé z nás byly i tehdy vzorem a ideálem a nejrůznější vazby na Spojené státy se u nás udržovaly po celou tuto dobu. Sám jsem měl příležitost prožít v roce 1969 skoro půl roku na pozvání amerického profesora českého původu na Cornellské univerzitě. Je tomu již více než čtyřicet let.

Pomník prezidenta Wilsona, symbol přátelství mezi USA a Českou republikou, se znovu vrací do centra Prahy. Podobně jako se sem vrátila tato socha, i my jsme se v posledních dvou desetiletích vrátili k osvědčeným myšlenkám svobody, tržní ekonomiky a demokracie, které jsme mnozí z nás se Spojenými státy vždy sdíleli a to navzdory režimům a vládám, které u nás byly. Podobně jako se obnovila tato socha, tak se v naší zemi před více než dvaceti lety obnovil kapitalismus, demokracie a občanské svobody.

Chtěl bych poděkovat organizaci American Friends of the Czech Republic, Nadaci Albína Poláška a všem dalším jednotlivcům a institucím, které se na obnově tohoto pomníku podíleli.

Ještě jednou Vám všem děkuji.

Václav Klaus, Vrchlického sady, Praha, 5. října 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu