Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Kondolenční dopis prezidenta…


Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Iloně Kolářové

Dokumenty, 6. 9. 2011

V Praze dne 5. září 2011

Vážená paní Kolářová,

dovolte, abych Vám vyjádřil svou osobní účast nad úmrtím Vaší maminky, paní Anděly Dvořákové.

Rád bych Vás ujistil, že i já hluboce lituji její smrti, že i pro mne byla ženou, které jsem si vždy vážil a kterou jsem velmi uznával.

Byla ženou, která nikdy nežila z minulých zásluh, která i v nedávných letech a do posledních svých chvil osvědčovala odvahu a věrnost své vlasti a jejím nejzákladnějším hodnotám.

Nikdy se nesvezla s hlavním proudem, nikdy neváhala zvednout svůj hlas a třeba
i ostrými slovy připomenout, že jsme povinováni těm, kdo za naši svobodu a suverenitu obětovali své životy, chránit tuto svobodu a suverenitu i nyní, kdy její ohrožení má své nenápadné plíživé podoby.

Odsuzovala poklonkování mocným, odsuzovala slepou konformitu a poslušnost. Jiná být neuměla.

Právě tyto její vlastnosti budou nám mnohým velmi chybět. V tyto hodiny a dny budu velmi často myslet na to, jaká byla a co v nás, kdo jsme jí naslouchali, zanechala.

S projevem soustrasti

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu