Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Prezidentův pozdrav na…


Prezidentův pozdrav na celostátní notářské konferenci

Projevy a vystoupení, 20. 10. 2008

Pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

s potěšením jsem přijal možnost pozdravit Vaši konferenci, kterou si připomínáte patnáct let od obnovení notářství v České republice a současně i šedesát let od založení Mezinárodní unie latinského notářství, jejíž jste – pokud vím – aktivním a respektovaným členem.

Nechci se tvářit, že jsem odborník na problematiku Vaší profese. Sleduji ji spíše jako občan, a jako takový mohu – myslím bez rozpaků – konstatovat, že české notářství navázalo na své historické tradice, a že přesvědčilo veřejnost o smyslu své existence. Vedle soudnictví a advokacie je proto dnes notářství právem vnímáno jako solidní a důležitý pilíř našeho justičního systému.

Zatímco například náš soudní systém, s nímž jako prezident republiky přicházím z hlediska svých kompetencí do kontaktu nejčastěji, cítí veřejnost v mnoha ohledech jako nedokonalý, s nutností dalších nezbytných reforem, u notářství  nic takového veřejnost laická i odborná nežádá. To není málo. Znamená to přinejmenším, že notáři svou společenskou roli plní, že našli správnou polohu své profese a že si vydobyli vážnost a respekt veřejnosti. Je to i tím, že právní úprava umožnila mezi notáři konkurenční prostředí, což má pozitivní vliv na kvalitu poskytovaných služeb.

Vím, že dochází k postupnému přenášení některých pravomocí soudů na notářství, jako třeba v případě zápisů do obchodního rejstříku, který dnes lze již provést na základě notářského zápisu bez přezkoumání obchodními soudy, což tuto důležitou oblast služby veřejnosti značně zrychlilo a zkvalitnilo. Myslím, že je to správný trend. Že soudy by se měly zabývat především rozhodováním v kauzách, a že by bylo dobré uvažovat o přenesení některých dalších pravomocí soudů na notářství, podobně jako je tomu v řízení o dědictví, zvláště půjde-li o věci nesporné. Stejně tak by zřejmě bylo správné umožnit využití notářů k urovnávání některých občanských sporů, aniž by tyto musely být řešeny u soudu. I to by jistě napomohlo zmenšit stesky na přetíženost našich soudů.

Mám za to, že si Vaše profese své dobré jméno v posledních letech zasloužila, a nepochybuji, že uděláte vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále. Je to samozřejmě ve Vašem nejvlastnějším zájmu, ale je to také v zájmu široké veřejnosti, která Vaše služby s důvěrou využívá. 

Přeji Vaší šesté celostátní konferenci plný úspěch.

Děkuji za pozornost.

Václav Klaus, VI. celostátní notářská konference, Praha, sídlo Notářské komory ČR, 20. října 2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu