Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident udělil Stříbrnou…


Prezident udělil Stříbrnou plaketu policejnímu prezidentovi Oldřichovi Martinů

Tisková sdělení, 22. 12. 2010

Dopis prezidenta republiky k udělení Stříbrné plakety Oldřichovi Martinů

Vážený pane policejní prezidente,

       rozhodl jsem se udělit Vám stříbrnou plaketu prezidenta republiky. Toto osobní ocenění věnuji osobnostem, které nejen vynikly ve svém oboru, ale jejich přínos je známý i v celé naší společnosti. Tyto charakteristiky k Vám patří.

       V uplynulých letech, kdy jste stál v čele Policie České republiky, jste vynaložil velké úsilí k tomu, aby policejní sbor byl kompetentní, profesionální a plně funkční. Chtěl bych Vám za to poděkovat a popřát Vám ve Vaší další profesní kariéře mnoho úspěchů.

       Přeji Vám do dalších mnoha let co nejpevnější zdraví, osobní štěstí a pocit uspokojení ze své práce.

       Václav Klaus

       V Praze dne 22. prosince 2010

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu