Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při národní svatováclavské pouti

Projevy a vystoupení, 28. 9. 2010

Vážený pane arcibiskupe, čeští a moravští biskupové, vážení představitelé veřejného života, poutníci, dámy a pánové,

jsem velmi rád, že Vás všechny mohu pozdravit v den státního svátku, na tomto památném místě, při národní pouti konané k poctě sv. Václava. Děkuji České biskupské konferenci za pozvání, které jsme spolu s manželkou rádi přijali.

Národní svatováclavská pouť je každoročním připomenutím kořenů a křesťanského původu naší tisícileté státní existence. Dává nám příležitost na chvíli se zastavit a s dostatečnou pokorou si uvědomit, že jsme součástí dlouhé civilizační, kulturní i státní tradice. Naší přítomností na této pouti se stejně jako naši předkové hlásíme k odkazu sv. Václava a k jeho osobě jako k symbolu naší státnosti, svébytnosti a samostatnosti.

Postava svatého Václava, jednoho z nejznámějších českých panovníků, v sobě vzácným způsobem spojuje symboliku křesťanskou i státní. I proto se právě on stal zosobněním českého státu a i proto hrála svatováclavská tradice důležitou roli v těžkých chvílích českých dějin, kdy se rozhodovalo o naší národní existenci. Po staletí zůstává nezpochybnitelná. Přetrvává v lidových zvycích i ve státní symbolice.

I účast Vás všech na dnešní pouti je tím nejlepším potvrzením významu této tradice v dnešní době a pro dnešní dobu. Nesmíme dopustit, abychom zapomněli, že jsou tradice jako je tato přirozenou a ničím nenahraditelnou součástí naší identity. Jejich poznání a pochopení jsou nezbytnou podmínkou pro uchování si pocitu sounáležitosti a národní hrdosti.

O významu sv. Václava svědčí i loňská návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice a jeho účast na této pouti. Hovořil o svatém Václavovi jako o svém životním vzoru a připomenul i jeho historický odkaz jako „věčného knížete Čechů“ a „velikého světce“.

Dnešní poutní bohoslužbu vedl poprvé ve funkci arcibiskupa pražského a primase českého Monsignor Dominik Duka, který se svého úřadu ujal v dubnu tohoto roku. Už jsem mu popřál úspěch a sílu pro zdar jeho poslání a nelehkého úkolu nejednou, ale chtěl bych to zopakovat i při této slavnostní příležitosti. Jeho úspěch je v zájmu nás všech.

Vám všem přeji vydařenou pouť, přeji Vám, abyste – stejně jako já – pocítili při této příležitosti hluboké kořeny naší národní sounáležitosti, neboť – a o tom jsem přesvědčen – ta je pro budoucnost českého státu ničím nenahraditelná.

Václav Klaus, Stará Boleslav, 28. září 2010

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu