Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Zdravice prezidenta republiky…


Zdravice prezidenta republiky účastníkům konference k 20. výročí založení České advokátní komory

Dokumenty, 17. 9. 2010

Vážení členové České advokátní komory, 

dovolte mi, abych Vám poblahopřál k 20. výročí obnovení nezávislosti české advokacie a založení Vaší profesní komory. Svobodná advokacie je jednou z důležitých podmínek existence právního státu. Na odbornosti, odpovědnosti a etice Vašich členů velmi záleží to, jak se naše ústava a zákony naplňují v praxi reálným obsahem, jak jsou pochopeny a aplikovány v každodenním životě společnosti, jak naše veřejnost chápe a přijímá právní řád. V tomto ohledu sehrává advokátní komora nesmírně důležitou úlohu, neboť jejím smyslem a posláním je chránit a garantovat kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty. 

20 let dlouhá doba, která Vás nepochybně vybízí k bilancování, diskusi problémů a úvahami o budoucnosti. Za ta dvě desetiletí jste jako celá naše společnost prošli velmi náročným obdobím, kdy byl vytvořen nový institucionální a právní rámec svobodné společnosti, obdobím dramatických změn, dobou učení se a poučování se z omylů či nezdarů. Troufám si říci, že česká advokacie a česká advokátní komora, která ji reprezentuje, prošla tímto obdobím úspěšně. Jste respektovanou profesní organizací s fungující samosprávou, která plní své poslání. Ve Vašich řadách je mnoho vynikajících odborníků, kteří se vedle praktického výkonu své profese podílejí i na tvorbě našeho právního řádu, výchově nových generací právníků a vědecké práci. 

Přeji Vám, aby byl Váš hlas slyšet při hledání odpovědí na zásadní problémy v oblasti práva u nás, přeji Vám, aby se Vám dařilo rozvíjet profesionalitu Vašich členů, etiku advokátské práce, jíž jste se věnovali na dnešní konferenci, a abyste se nadále těšili autoritě a respektu u Vašich členů i u veřejnosti. 

Přeji Vám do dalších let mnoho úspěchů.

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu