Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Kondolenční dopis prezidenta…


Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Jaroslavě Tvrzníkové, vdově po Martinu Štěpánkovi

Dokumenty, 17. 9. 2010

V Praze dne 17. září 2010

Vážená a milá paní Tvrzníková, 

       s hlubokým smutkem jsem přijal zprávu o tragické smrti Vašeho manžela. Dovolte mi, abych Vám vyjádřil svou hlubokou účast v nelehké chvíli, kterou nyní prožíváte. 

      Jistě víte, že Martina jsem měl rád nejen jako významného umělce, který v našem divadelním světě zanechal hlubokou stopu, ale také jako člověka, občana a politika. Ve všech těchto jeho životních rolích jsme se nejednou potkávali, hovořili spolu a vzájemně se inspirovali. Patřil k lidem, kterým nikdy nebylo lhostejné, co se kolem nich děje. Pro něj, stejně tak jako pro mne, bylo hlavním životním posláním téma lidské svobody. V tom jsme si byli blízcí, od toho se odvíjel náš dialog a životní postoje. 

      Jsem přesvědčen, že těmito slovy nehovořím jen za sebe, ale za naprosto převažující část české veřejnosti, pro niž byl, je a zůstane Martin Štěpánek symbolem polistopadové reality naší země a jejích zápasů za smysluplnou svobodnou budoucnost. 

      Dovolte mi, abych Vás znovu ujistil, že v této složité a smutné chvíli jsem v duchu s Vámi.

      Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu