Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident vetoval zákon o…


Prezident vetoval zákon o loteriích

Tisková sdělení, 9. 6. 2010

Prezident republiky Václav Klaus ve středu dne 9. června 2010 využil své pravomoci dané článkem 50 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně zákon přijatý dne 20. května 2010, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění prezidenta republiky:

Novela zákona, připravená ve vzrušené předvolební době, měla spíše sloužit jako předvolební argument. Místo aby problémy řešila, vytvořila řadu nových, a to velmi závažných. Připomenu alespoň některé z nich: 

- Novela zásadním  způsobem zužuje okruh příjemců finančních prostředků na veřejně prospěšné účely. Přijetím novely by ztratily možnost získat finanční granty školy, nemocnice, domovy důchodců a mládeže, divadla či muzea a handicapovaní spoluobčané, aniž by byl jakkoli vyřešen jiný zdroj jejich příjmů. 

- Novela znemožňuje podporu obecně prospěšných projektů spojených s reprezentací České republiky v zahraničí (mistrovství světa, olympiády, atd.). Proti novele veřejně protestovali představitelé všech sportovních svazů a mládežnických organizací (Junák, Orel atd.) i významných kulturních institucí (Národní divadlo, Národní galerie atd.). Zaslali i mně petice, v nichž dovozují, že jejich provoz či přímo existence by byly touto novelou ohroženy. 

- Stát by byl vstoupením novely v platnost vystaven arbitrážním sporům kvůli zkrácení doby platnosti licencí dosavadním provozovatelům a hrozilo by nebezpečí významných finančních ztrát ze státního rozpočtu, neboť jde o nepřípustnou právní retroaktivitu, jež je v rozporu s principem právní jistoty zakotvené v Ústavě České republiky. 

- Výhrady k nesystémovosti novely vyjádřila vláda i legislativní odbor Senátu PČR. 

- Novela kromě jiného vytváří i reálné nebezpečí korupčních příležitostí v obcích, protože možnost regulovat tuto oblast zábavního průmyslu bez jakýchkoli stanovených pravidel může vést ke zneužívání obecně závazných vyhlášek v zájmu určitých podnikatelských subjektů a skupin. 

- Nebyl dodržen notifikační postup, který v této oblasti vyžaduje Evropská komise. 

Je zjevné, že novela vykazuje závažné nedostatky, které zákonodárce v průběhu projednávání buď nedomyslel, anebo je obětoval zjednodušené předvolební rétorice, v níž se téma „regulace hazardu“ ve své heslovité podobě stalo pro některé politické subjekty lákadlem slibujícím zisk snadných politických bodů.

Škody, které by jejím uplatněním vznikly – zvláště pak veřejně prospěšným subjektům, kulturním institucím a sportovním organizacím – ponechal zákonodárce zcela stranou a nevěnoval se jim.

Z těchto důvodů jsem se rozhodl novelu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách vrátit Sněmovně k novému projednání, respektive k přepracování, které zohlední naznačené problémy a vazby.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu