Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident vetoval zákon o…


Prezident vetoval zákon o zahrádkářské činnosti

Tisková sdělení, 1. 6. 2010

V Praze dne 1. června 2010

Vážená paní úřadující předsedkyně,

využívám své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon), přijatý dne 18. května 2010.

Jde o další z řady zákonů, kterými se různé zájmové skupiny snaží upravovat detaily upravující poměry ve svém oboru, které stačí řešit prostřednictvím stanov, popřípadě se pokoušejí přisoudit svému oboru jakousi vyšší společenskou prestiž. Používat k takovým cílům zákon je velmi nevhodné a pro přehlednost a účelnost právního řádu i nebezpečné.

Zákon vymezuje zahrádkářskou činnost a stanoví podmínky jejího provozování. Upravuje jednu z mnoha zájmových činností, kterou vůbec není nutno regulovat samostatnou právní normou. Platný právní řád obsahuje dostatečné právní nástroje pro fungování zahrádkářské činnosti, např. normy spolkového práva, stavebního práva nebo práva občanského.

Zákon je proto nadbytečný a obsahuje i legislativní chyby a nejasnosti. Nerespektuje standardní právní terminologii a nevychází jako ze svého základu z definovaných vlastnických práv. Může tak ve svém důsledku postavení zahrádkářů znejistit a oslabit. Je mimo jiné i v rozporu se stavebním zákonem. Jeho téměř jediným účelem je deklarování zahrádkářské činnosti jako formy naplňování veřejně prospěšného zájmu, což není možné přijmout, neboť zahrádkářství je ze své samotné podstaty naplňováním zájmu soukromého.

Při schvalování zákona došlo k nesouladu mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR a Senát zákon zamítnul. Negativní byl i postoj vlády. Z uvedených důvodů se k postoji vlády a Senátu přikláním a zákon Poslanecké sněmovně vracím. 

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu