Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Zdravice prezidenta republiky…


Zdravice prezidenta republiky delegátům 5. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů

Dokumenty, 8. 4. 2010

V Praze dne 8. dubna 2010

Vážený pane předsedo, vážení delegáti, dámy a pánové,

       dovolte mi, abych pozdravil Vaše dnešní jednání a abych poděkoval za pozvání, ze kterého se však z řady důvodů musím omluvit. Vašeho pozvání si vážím a to i přesto, že s celou řadou Vašich aktivit a Vámi formulovaných stanovisek leckdy nemohu souhlasit. To však nesmí být důvodem k jakémukoli omezování vzájemné komunikace.

       Vím, že si připomínáte dvacet let existence Konfederace odborových svazů ve svobodných poměrech demokratické České republiky a dvacet let od počátku tolik potřebné transformace odborů z tehdejšího „Revolučního odborového hnutí“ v dnešní konfederaci. Vaše jednání probíhá v době, kdy světová, a spolu s ní i naše ekonomika neprožívá své příznivé období, v době, kdy všichni hledáme cesty z hospodářské krize, v době, kdy je více než jindy zapotřebí rozumných a odpovědných postojů při udržování sociálního smíru. Scházíte se v době, kdy je nutno mnohé aktuální, často srozumitelné a hlasitě artikulované dílčí a skupinové zájmy velmi obezřetně ladit se zájmy společnosti jako celku a také s  dlouhodobými perspektivami České republiky. Říkám-li toto, nemíním to nijak kazatelsky. Pevně věřím, že si Vaše významná odborová centrála tyto skutečnosti uvědomuje.

       Právě v těchto souvislostech mi dovolte, abych Vašemu jednání popřál úspěch.

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu